april 21, 2008

Europæerne føler sig truede af islam

Det er i hvert fald, hvad fremgår af en stor undersøgelse foretaget af Gallups instituttet og kort gengivet af det franske "Mon Sondage".

I øjeblikket føler mere end 60% af Europæerne sig truet af indvandringen fra de muslimske lande. Heraf 79 % i Danmark, 67 % i Italien og Holland, 68 % i Spanien, 65 % i Sverige og 59 % i Belgien.

Såvel initiativtagerne til denne undersøgelse (bestyrelsen af "World Economic Forum") som "Mon Sondage ", synes at mene at Europæerne bare er lidt bekymrede for deres lille kulturelle identitet og at man bør bygge bro for at folk bedre kan forstå hinanden.


--Og hvis nu Europæerne simpelthen har ret? Og selve Islam gennem sin hellige krig's religion, den eneste religion som byder sine tilhængere at sprede deres tro gennem krig - virkelig er en trusel? For det første selvfølgelig p.g. af tilbøjelighed til en forræderisk konfrontation som profetens eksempel inspirerer til: politiske mord, mord under våbenstilstand, ydmyghed, når man er svag, absolut intolerance, når man er stærk, alt retfærdiggjort af religionen. Og desuden p.g. af den alm. fattigdom i de samfund, som bygger på islamiske regler .
Hvis det er tilfældet, må man spørge sig selv, hvordan man kan formindske udøvelsen og troværdigheden af denne religion .

Kilde: "Mon Sondage" 8 April 2008