april 02, 2008

Det 3. brev med afsløringer fra bl.a. Bat Ye´or


Her kommer det 3. af Inger-Siv Mattssons fire breve til den svenske regering.

Der er nogle gentagelser i, men også en masse nye citater fra vore forräderiske politikere:Nacka den 29 mars 2008

Statsrådsberedningen v g diarieför och meddela dnr tack

Statsminister Fredrik Reinfeldt
UD
Utrikesminister Carl Bildt
EU-minister Cecilia Malmström


Ämne: EU:s sydutvidgning - Medelhavsunionen 3

Eftersom det nu står klart att EU skall bilda en Medelhavsunion omfattande ett tiotal arabstater bl a Maghrebländerna, Egypten, Jordanien, Libanon, Syrien, Palestinska Myndigheten/PLO m.fl. vill jag ha en förklaring till varför UD:s ämnesråd Lars Bjarme så sent som den 17 maj 2005 (1) skriftligen förnekade att några som helst planer på en sådan utvidgning existerade: ”Någon utvidgning av EU till att omfatta länder i Mellanöstern och Nordafrika är vare sig aktuell eller planerad. En sådan utvidgning är inte heller konstitutionellt möjlig. Endast europeiska stater kan enligt Maastrichtfördragets artikel 49 bli medlemmar av Europeiska Unionen.” Hur kan det som varken var ”aktuellt, planerat eller konstitutionellt möjligt” 2005 tre år senare vara en realitet?

Att hr Bjarme ljög mig rakt upp i ansiktet är ingen nyhet för mig men den uppenbara lögnen har nu bekräftats. Denna sydutvidgning av EU har nämligen varit ”aktuell och planerad” sedan den 27-28 november 1995, då det avtal dvs Barcelonadeklarationen - som ersatte den tidigare ”arabisk-europeiska dialogen” från 1970-talet - antogs av EU:s utrikesministrar.

Möjligen stämmer det att EU:s sydutvidgning ”inte var konstitutionellt möjlig” 2005 men uppenbarligen har Romfördragets artikel 237 och Maastrichtfördragets artikel 49 dvs EU:s Europaklausul sedan dess upphört att gälla. Jag har i flera brev - såväl till den förra som till den nuvarande regeringen - ifrågasatt huruvida denna utvidgning var konstitutionellt möjlig med tanke på Europaklausulen men givetvis aldrig fått något svar på denna synnerligen relevanta fråga. (2)Makten och mörkläggningen

Under rubriken Associeringsavtal skriver hr Bjarme i sitt brev: ”EU har ingått associeringsavtal med ett antal länder inom Barcelonaprocessen. Dessa avtal syftar inte till EU-medlemskap och ingenting i avtalstexterna kan åberopas för en sådan tolkning.”

Hur stämmer detta påstående med att såväl Turkiet som Malta, Cypern hade motsvarande associeringsavtal med EU innan de blev kandidatländer respektive medlemmar i EU? Mot denna bakgrund kan associeringsavtalen med araberna inte tolkas som annat än ett första steg mot ett fullvärdigt EU-medlemskap!

Om hr Bjarmes påstående är korrekt har EU uppenbarligen inte följt sina egna avtalstexter, eftersom man nu bildat en Medelhavsunion.

Planerna för denna utvidgning på andra sidan Medelhavet har hemlighållits för svenskarna. I ja-sidans kampanjande för Sveriges EU-medlemskap sades så vitt jag minns inte ett enda ord om planerna på en Medelhavsunion. Hade dessa planer kommit till vår kännedom i tid hade Sverige förhoppningsvis stått utanför EU idag.

För att få veta sanningen om EU:s sydutvidgning är svenskarna tvungna att söka information utomlands.

Den franske presidentens och den brittiske utrikesministerns uttalanden kan väl knappast ha undgått den svenske utrikesministern. Frågan är varför den annars så talträngde hr Bildt inte nämnt något om dessa uttalanden i sina utrikespolitiska linjetal eller ö.h.t. i något som helst sammanhang andats ett enda ord om en så genomgripande förändring av EU! Utvidgningen innebär ju att hundratals miljoner araber får helt fri tillgång till Europa, eftersom den fria rörligheten omfattar även dem. Redan de nuvarande associeringsavtalen stadgar ju långtgående rättigheter för de araber som vill arbeta i valfritt EU-land. (3)Påstådda konspirationsteorier är idag en realitet


De varningar – som makthavarna regelmässigt avfärdat som konspirationsteorier – har nu visat sig vara en mycket nära förestående verklighet. Detaljutformningen av Medelhavsunionen skall presenteras vid EU-toppmötet i Paris den 13 juli.

Uppenbarligen trodde herrarna Reinfeldt & Bildt m fl att sanningen inte skulle hinna ikapp dem!

För bara några månader sedan – i november förra året - sade den brittiske utrikesministern David Miliband öppet att ”the European Union should expand to include the Muslim Middle East and North Africa.”

Enligt Herald Tribune talade president Sarkozy redan i maj förra året om att ”tiden är här för att bygga en Medelhavsunion mellan Europa och Afrika.”

Tidigare hade han beskrivit Medelhavsregionen som ”en nyckel till vårt inflytande i världen.” Tror herr Sarkozy att ett närmande till araberna skall stärka hans och EU:s inflytande tror han förmodligen också att jorden är platt, att månen skall trilla ner, att storken kommer med de små barnen och tomten med julklapparna.

Araberna har ofta klagat över att ”samarbetet är alltför eurocentrerat,” Särskilt Egypten har reagerat starkt mot vad man uppfattat som försök att pracka på arabländerna västerländska värderingar i paketform. De arabiska regeringarna kräver ständigt ”större respekt för och hänsyn till arabiska värderingar och förhållanden.” (4)

Frågan är vilka de ”arabiska värderingar och förhållanden” är som vi skall visa större respekt för? Full frihet att utöva sin intoleranta och vidskepliga religion – inklusive den grymma halalslakten - har de ju redan liksom rätten att bygga moskéer varhelst det passar dem!

I klartext torde kraven på ”större respekt” därför innebära ”större respekt” för terrorism – t.ex s.k. självmordsbombare, dödsstraff, offentliga avrättningar, inskränkningar i vår demokrati – inte minst i vår yttrande- åsikts- och religionsfrihet samt flagranta övergrepp mot mänskliga rättigheter, kvinnoförtryck t.ex. stening av kvinnor, könsstympning, tvångs- barn- kusinäktenskap, s.k. ”heders”mord, våldtäkt inom äktenskapet, gruppvåldtäkter m.m. m.m.Medelhavsunionen - en förskönande omskrivning för Eurabia

Den judiska historikern och författarinnan Bat Ye’or - född i Kairo - har i sin bok Eurabia – The Euro-Arab Axis avslöjat hur de europeiska ledarna i decennier och under ”största möjliga tystnad” planerat för ett långtgående samröre med araberna och den muslimska världen. ”The transformation of Europe into Eurabia is the result of a deliberate strategy that foolishly was set in motion by French Gaullists who wanted to create a European-Arab counterweight to the United States. Today the European Union is continuing this policy, which aims to create a united Mediterranean continent based on a symbiosis between the Northern and Southern shores of the Mediterranean.”

Bat Ye’or har i sin bok beskrivit hur EU de senaste 35 åren vidareutvecklat denna strategi och att främjandet av en muslimsk invandring till Europa är en viktig del i planen att skapa ett mångkulturellt Eurabia. ”Immigration is part of the whole strategy, which is an ambition to create a new civilizational concept based on multiculturalism, on the dissolution of people´s typical characteristics.”

Bat Ye’or har vidare påpekat att arabstaterna efter EU:s östutvidgning var oroliga för att bidragen till bl a Maghreb-länderna skulle minska. ”They made Europa promise that EU funds to the Southern shores of the Mediterranean would not diminish, but also that immigration from Arab countries would not be stopped in favour of immigration from Eastern Europe. This is the real reason why ”the Polish plumbers” are not welcome while people from the Maghreb still continue to flock in Europe.”

I en intervju i samband med ett internationellt möte i Haag mellan västerländska jihad-experter varnade Bat Ye’or för att ”we will not be able to act responsibly so long as we do not understand the dynamics., the spirit and the functioning of Eurabia, a concept that has been concieved in Europe and by Europeans, and has not been imposed upon us from outside.” Det är m.a.o. våra egna politiker som förråder sina egna folk vilket måste betecknas som det största förräderiet i Europas historia. Detta förräderi - som många av oss länge varit medvetna om - har i Sverige indignerat avfärdats som ”konspirationsteorier från extremhögern.” Bat Ye’or konstaterar att ”Europeans are fast becoming second class citizans in their own countries.”

Avslutningsvis finns det än en gång anledning att citera den franske 1500-talsfilosofen Michel de Montaigne “Vid randen av en avgrund finns blott en sak att göra: ta ett steg tillbaka.”Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd

Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka(1) Brevet från UD och Lars Bjarme saknade av någon anledning dnr!

(2) Skrivelser om Romföredraget: 19 maj 2004 (Göran Persson, Laila Freivalds) ”EU:s sydutvidgning - brott mot Romfördraget?

22 mars 2007 (Carl Bildt) Romfördragets efterlevnad

23 februari 2008 (Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt) ”En fördjupad dialog med den muslimska världen” – Romfördragets efterlevnad och EU:s sydutvidgning

12 mars 2008 (Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, Cecilia Malmström) EU:s sydutvidgning – ”A wider Europe” och RomfördragetÖvriga skrivelser om Barcelonprocessen: 20 mars 2005 (Laila Freivalds Göran Persson) Ämne: Barcelonaprocessen och anhöriga till utländska medborgare skall få uppehållstillstånd, 19 september 2003 (Persson, Lars Stjernkvist, Pär Nuder, Gunnar Lund, Lena Hjelm Wallén) Ämne: EU:s sydutvidgning på andra sidan Medelhavet, 11 maj 2004 (Persson, Freivalds) Ämne: EU:s sydutvidgning, 8 februari 2004 (Persson) Ämne: Barcelonaprocessen, 12 november 2003 (Persson, Stjernkvist, Nuder, Freivalds, Lund, Hjelm-Wallén) Ämne: EU:s utvidgning på andra sidan Medelhavet, 13 augusti 2004 (Freivalds) Ämne: Barcelonaprocessen och utlämning av misstänkt terrorist till Turkiet, 18 september 2004 (Freivalds) Ämne: Barcelonaprocessen och de bortrövade palestinska barnen, 5 mars 2006 (Freivalds, Jämtin) Ämne: Bojkottar de biståndet också?1 - EU:s MEDA-bistånd/EUs :skattebetalare tvingas bekosta sin egen undergång: Eurabia, 10 mars 2006 (Freivalds, Jämtin) Ämne: Bojkottar de biståndet också? 2 - Syrien, 11 mars 2006 (Freivalds, Jämtin) Ämne: Bojkottar de biståndet också? 3 - Libanon, 13 mars 2006 (Freivalds, Jämtin) Ämne: Bojkottar de biståndet också? 4- Palestina, 23 mars 2006 (Freivalds, Jämtin) Ämne: Bojkottar de biståndet också? 5 - EU vidgar samarbetet med araberna och förbereder för Eurabia, 24 mars 2006 (Freivalds, Jämtin) Ämne: Bojkottar de biståndet också? 6 – Regeringens undfallenhet får beröm av arabstaterna13 mars 2008 (Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, Cecilia Malmström ) Ämne: EU:s sydutvidgning – ”Towards a wider Euorope”

(3) Se brev daterat den 13 mars 2006 ”EU:s sydutvidgning – ”A wider Europe”

(2) Regeringens PM 2003-05-21