april 24, 2008

Overbefolkningen

Indlæg fra en nordmand:

En forsker på NewZealand har uttalt at kloden allerede er ca. 30% overbefolket i forhold til ressursene.
Deri ligger årsaken til dagens problemer og ja - de vil øke i takt med folkeveksten og kravene fra
de nasjoner som står for den uvettige feksten i sine befolkninger.

Det at noen urnytter dette, i stedet for å fokusere på årsakene og å ta fatt i dem, er vanlig
menneskelig aktivitet - mao intet nytt under solen.
Så bare fortsett å ta imot innvandrere, så går alt så meget bedre - for ikke å si fortere....

Mvh

Georg Lavik.

Georg Lavik.