juli 27, 2008

Det evige had

Det må være en meget svær eller rettere så godt som håbløs opgave at være dommer ved den internationale krigsforbryderdomstol i Haag angående Karadzic. For der skal jo virkelig graves dybt og forskes intenst for at finde ”skylden” til krigen og dens brutale lovløshed. Og man bør ikke skele til eventuelle økonomiske interesser i en domfældelse som f.ex. Serbiens mulighed for optagelse i EU og dermed få snablen i pengeposen.

Krigen begyndte jo i virkeligheden på Skt. Vitus´s dag den 28. juni 1389 med slaget ved Kosovo Polje. Og set med indbyggernes øjne hørte den aldrig op. Sammenstødet mellem islam og kristendom kunne aldrig bilægges. Hadet på Balkan fortsatte, levede videre mere eller mindre åbent eller skjult gennem århundrederne. Alles kamp mod alle. Ødelæggelser af hjem og kirker. Individernes kamp for tilværelsen. Enkeltmord og massemord.

Der er noget at gruble over.

Kosovo Polje 1389