juli 29, 2008

Idræt er politik.


Idræt og politik må ikke blandes sammen, siger man ofte, men også det modsatte: Idræt er politik!

Her er en gammel rapport fra idrætshøjskolen i Gerlev fra 70´erne, hvor alt skulle være marxistisk. Den stammer fra en, der tog del i kortkurset ”Krop og Bevægelse, Sundhed og Samfund”:”Jeg har to væsentlige ting at anke over: 1) kurset er på altfor lavt et plan 2) det har en politisk holdning, som på mange virker anstødelig.

Kritikken gælder NB ikke gymnastikken, men foredragene er for eensidige, rent politiske og på for umodent plan. Oplæget til gruppearbejde er så banalt, at man simpelthen ikke kan byde folk i en voksen alder sådan noget!
Man forsøger at presse en politisk holdning ned over hovedet på eleverne, til trods for at der intet sted i det tilsendte program eller andet forhåndsmateriale står noget, der kan danne baggrund for en rød holdning. Hvis man havde annonceret anderledes, så meningen var klar, havde eleverne måske ikke valgt dette kursus. Nu bondefanger man folk gennem annoncer i fagblade og med statsstøtte.
Skolens undervisning får mig til at tænke i større perspektiv: denne marxistisk eller leninistiske eller røde holdning kan ikke være forbeholdt dette ene kursus her på idrætshøjskolen, det må være selve holdningen på skolen! Hertil sender man altså sine børn i den mest modtagelige alder. Hvordan er deres holdning efter 6 måneders ophold?
Det giver mig kuldegysninger. Og tankerne går tilbage til 30´erne, hvor vore forældre ikke klart så, hvad der kunne ske, og derfra frem til 40´erne, hvor det værste var sket....

Hvorfor er kursus´ indhold kun skåret efter een bestemt politisk holdning? Skal man ikke som lærer belyse et problem fra så mange sider som muligt?”

Sådan lød hendes kritik. Havde hun været en såkaldt ”hattedame”, havde jeg næppe hæftet mig ved kritikken, men hun var ansat i forsorgen og afholdt på sin arbejdsplads.Muligvis mere fra Gerlev Idtrætshøjskole en anden gang.

Fra Maglegårdsskolen i Hellerup