juli 11, 2008

Tage Voss


Læge og forfatter Tage Voss fylder 90, skriver Kristeligt Dagblad
”Engang blev både hans kronikker og bøger trykt, men det sker ikke mere automatisk.”

”Det er blevet sværere at deltage i debatten”,
siger Voss.

Tja, tiderne skifter. Dengang i 50´erne, 60´erne, 70´erne gjaldt det at være marxist, allerhelst kommunist. Dengang var det svært for de andre, ikke-socialisterne, at trænge igennem lydmuren. Tage Voss stemte på DKP og med et lægejob på ”Skæret” på Christiansø havde han rigelig tid til at skrive.
Om så det var de konservative, så lå de på maven for ham og lod ham holde foredrag om ”generationskløften, ungdomsarbejdsløsheden, ungdomskulturen, den sociale adfærd, stofmisbrug, vold og alkoholisme, afvigen og normalitet” etc., etc. De fleste af disse begreber var med stor dygtighed fremelsket af hans egne socialist-venner i overensstemmelse med de kommunistiske langtidsmål. Han viste selv en slatten holdning over for stofmisbrug og havde et vist samarbejdede med nogle af de mennesker, som mere end nogen anden herhjemme var med til at udbrede narkotika, f.ex. Tine Bryld og hendes fætter Peter Ege.

Den nu 90-årige Tage Voss sukker over, at han ikke ser så meget til familien: ”Jeg kender næsten ikke mine oldebørn. Vi fremmedgøres for hinanden i dag, og det betyder, at familier ophører med at eksistere.”

Jamen, forstod han ikke, at det var en af de vigtigste punkter i 68´ernes revolution og de kommunistiske langtidsmål, hvor det under punkt 40 tydeligt nok står: ”Nedvurdér familien som begreb!” Samme ideologi går igen i psykolog Eggert Petersen mentalhygiejniske Trivselsprogram, som han udfærdigede 1969 på vegne af socialdemokratiet.