oktober 13, 2014

Tilbage til rette vej

Rusland vil tilbage til de gamle familiemønstre for at overleve.
Sex-organisationerne LGBTIQ har fejet alle traditioner til side i Vestens samfund og nu  har de rasende vendt sig imod Ruslands pro-familie-bevægelse, der ikke vil acceptere homo-ægteskaber.

Frit oversat og forkortet fra engelsk artikel af Janice Shaw Crouse

Det internationale Familie-Forums møde i Moskva den 10. september 2014 havde over 1000 deltagere fra hele verden. Mange vestlige lande har bøjet sig for presset fra LGBTIQ, der søger at ødelægge ytringsfrihed, religionsfrihed, ægteskab og familie. Opmuntret af medgang i USA har de forsøgt at få lukket World Congress of Families møde i Australien. Det lykkedes dem ikke, men det
lykkedes dem at hindre World Congress of Families og andre i at deltage i det Internationale Family Forum i Moskva. De truede med sanktioner, men kunde altså ikke forhindre hverken den australske eller den russiske sammenkomst.Russerne omtalte under "Hovedformålet" de skader, der er sket som følge af den moderne "følelseskultur" (et udtryk fra Pitrim Sorokin, en berømt russisk sociolog, der kendte de skadelige virkninger af et menneskecentreret, ateistisk syn på verden. “Ødelæggelsen af de moralske værdier som Godhed, Sandhed og Skønhed og udslettelsen af troen på en skabt naturlig orden der netop skiller det gode fra det onde.”

Den moderne tids "dobbeltydighed, relativitet og ubesutsomhed vedrørende familien” --  er en trussel mod civiliserede samfunds eksistens.” Russerne mener, at “det er på høje tid at tale, ikke kun om den rolle familien har i videreførelsen af menneskeheden som en biologisk art, men også om den vitale rolle kernefamilien spiller i bevarelse af det civiliserede samfund og dets frihed.” 

Russerne, der har oplevet 70 års rædsler og “moralsk kaos” påført dem af det marxistisk-leninistiske eksperiment og skabelsen af “Det Nye Menneske” vil ikke sådan opgive deres tilkæmpede greb om virkeligheden, som de har opnået ved at vende tilbage til deres Ortodokse rødder.

Russiske pro-familie-ledere erkender at truslerne mod “familiens betydning øges i en sådan grad, at beskyttelse af de klassiske holdninger, den menneskelige familie og definitionen af ægteskab må indskrives i de nationale forfatninger.” Uanset hvad kritikken af Putins udenrigspolitik måtte være, er Ruslands pro-familie bevægelse noget ægte og dybfølt, uden sammenhæng med udenrigspolitiske forhold.

Intellektuelt fordærv har gjort Vestens intellektuelle modtagelige over for ethvert skørt påfund -- neo-marxismen, feminismen, humanismen, miljønismen mv. .... der har resulteret i dekonstruktivismen.

Tydeligst ses det ved deres manglende evne til adskille de biologiske realiteter, såsom forskellen mellem mand og kvinde. Som russerne bemærkede: “Kun præcise og utvetydelige definitioner kan afsløre, at der bag de uklare forventninger til den moderne humanisme og dens jargon skjuler sig spor af degradation og bedrag, der kunde føre til menneskehedens død.” Sådanne tanker forhånes selvfølgelig af de elitære, der har skabt vores forvrængede intellektuelle tilstand.

Ved at have valgt vrøvlet med moralsk relativisme og multikulturalisme frem for det langt mere seriøse og mere krævende jødisk-kristne syn på verden er lederne overalt, - på universiteterne, i massemedierne og virksomhederne samt Vestens politikere fra Washington til London til Paris til Frankfurt og Wien, alle blevet så snedigt forført, at de har underkastet sig først den ene bevægelse, så den anden - herunder feminismens skøre krav om at mænd og kvinder kan ‘ombyttes,’ LGBTIQ’s påstande at køn er en social konstruktion og således skal vi opgive alt fra den traditionelle/virkelige verden, fra baderum for mænd og kvinder til angivelsen af far og mor på fødselsattester.

Nu kommer så Obama, Kerry, Clinton og resten af LGBTIQ klakørerne der forhåner, bagtaler og forsøger at hæmme pro-familie-ledere i Rusland; men de ser og forstår truslen mod deres fædreland og affolkningen og den demografiske ‘vinter’ der følger, når den naturlige familie ikke får lov at blomstre.
Samtidig har islamiske jihadister taget mål af det dekadente Vesten med dets teknologiske overlegenhed, men med moralsk og åndelig fallit! - og har besluttet sig. Så længe vi ledes af tænkere, der ikke vil anerkende, men aktivt modarbejder noget så fundamentalt som nødvendigheden af at have et samfund der har styrke i familier med mødre og fædre, så har jihadisterne nok ret.

Det Vestens elitære nægter at begribe, men som vor russiske taxichauffør uden betænkning slog fast - af praktisk livserfaring, er vigtigheden af familien og af troskab. Han fortalte, at han havde to børn - en dreng på 21 og en pige på 3. Da han indså vi var amerikanere slog han helt klart fast, at han var gift, kun havde haft en hustru -- kun havde elsket en kvinde  - selvom han kun var 17, da han “avlede” sin søn. Familien var givetvis særdeles vigtig for ham, og han ønskede at vi skulle forstå at han var trofast over for de løfter, han havde givet sin kone.

I dag efter 80 år med livets rædsler under kommunismen arbejder Rusland på at genopbygge familien og ortodoksien som grundlaget for kulturen og som middel til overlevelse som nation. Nu står der så tilbage at se hvor meget mod, Vesten har tilbage i kampen for overlevelse.
Måske vil vi blot, endnu engang, kapitulere til Jihadismen ligesom vi har kapituleret til LGBTIQ’ismen, og så mange andre tomme “ismer.”

Men efter at have været vidne til Rusland helt klare afvisning af de sørgelige resultater af deres eget marxistiske eksperiment, så vil jeg ikke holde fem flade ører på at russerne kapitulerer over for LGBTIQ-fascisterne uden en hård kamp.Janice Shaw Crouse

Janice Shaw Crouse, Ph.D., was winner of the 2013 Global Leadership Award by the Leadership Institute and The World Congress of Families. She was one of about a dozen American participants in the International Family Forum in Moscow, September 10-11, 2014.


http://synopsis-olsen.blogspot.se/2014/10/rusland-vil-tilbage-til-de-gamle.html