oktober 12, 2014

Amnesty islamiseres


Antidemokrat ansat hos Amnesty International

9. oktober 2014 - Artikel af Uwe Max Jensen
Amnesty International har siden februar i år haft en person ansat, som offentligt har erklæret sig som modstander af demokrati. Men det er der ingen problemer i, fastslår organisationen.
Antidemokrat ansat hos Amnesty International

Naomi Dystmo - der tidligere kaldte sig Naomi Degirmenci Dystmo - er en dansk konvertit og hustru til et medlem i inderkredsen af den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir. Naomi Dystmo gjorde sig første gang bemærket i en større offentlighed, da hun blev kørt i stilling til en position som mentor hos organisationenKvinfo i 2012. Om arbejdet som mentor skrev Naomi Dystmo på Facebook:

“Islam og demokratiet kan ikke forenes som jeg også tidligere grundigt har forklaret, men som udgangspunkt vil jeg tage fat i kvindernes muligheder ikke begrænsninger. Derfor er det slet ikke nødvendigt at tage udgangspunkt i hverken demokrati eller andre ideologier…”

I stedet for demokrati ønskede Naomi Dystmo at vægte islam:

“Der er ikke nogen forskel på danske kvinders rettigheder og etniske kvinders rettigheder, men mange etniske kvinder kender ikke deres rettigheder hverken islamisk eller juridisk/islamisk og socialt, det skal de gøres bevidste om.”

Efter sin afvisning af det danske demokrati fik Kvinfo angiveligt kolde fødder, hvad Naomi Dystmos mentorrolle angik.

Men det har ikke afholdt Naomi Dystmo fra at søge indflydelse andre steder. I dag er hun mentor hos Foreningen Nydansker, og hun er medlem af det frivillige Erhvervsmentorkorps hos Foreningen Nydansker.

Siden februar 2014 har hun arbejdet for Amnesty International i Danmark med undervisning, præsentationer, fundraising og varetagelse af workshops for lærerstuderende.

Hos Amnesty International opfatter man det ikke som et problem at have en erklæret antidemokrat ansat i organisationen. Forespurgt om ansættelsen af Naomi Dystmo udtaler Trine Christensen, der er vicegeneralsekretær i Amnesty Internationals danske afdeling, til Trykkefrihed:

"Helt principielt diskuterer Amnesty ikke navngivne medarbejdere med udenforstående. Ledelsen i Amnesty International's danske afdeling har fuld tillid til at vores personale er fagligt kompetente, og i kraft af deres arbejde fremmer organisationens formål."

Direkte adspurgt om, det er foreneligt med en ansættelse i Amnesty International at være antidemokrat, henviser Trine Christensen til sit ovenstående standardsvar.

Inden ansættelsen i Amnesty International's Interactive afdeling under teamleder Lisa Blinkenberg har Naomi Dystmo arbejdet som lærer på Rudersdal Lilleskole i Holte fra 2003 til 2009, og i 2009 til 2010 på den islamiske privatskole Iqra, der i en periode havde den berygtede blotter-imam Shahid Mehdi som skoleleder.

I 2012 og 2013 underviste Naomi Dystmo på Bagsværd Friskole i fagene engelsk, musik, billedkunst og dansk