oktober 17, 2014

Kampen om børnene

«Jeres Børn er ikke Jeres Børn!» (fortsat fra mange tidligere artikler)

Denne ideologi har EU taget til sig. De har sammen med WHO (World Health Organisation) bestemt, at vore børn fra børnehavealderen skal have indgående undervisning i alle former for sex. Ingen skal undslippe, for undervisningen skal være obligatorisk!!! Det kan rimeligvis kun gennemtrumfes ved, at børnehaven, som før var et frit valg for forældre, er blevet en slags forskole og derfor (ligesom skolen i øvrigt) obligatorisk.

Dette forslag er imidlertid ikke faldet i god jord hos forældrene. Hvad der ikke er kommet som en overraskelse for EU, hvilket tydeligt fornemmes af, at man har gået ualmindeligt stille med dørene og fortiet, hvad man arbejdede på. Ethvert tænkende menneske føler nok, at en tvungen sex-undervisning til 3-4-5-årige småbørn er at gå alt alt for nær ind på familiens og individets intimeste område. Det er faktisk et groft angreb på forældremyndigheden. Forældre har jo hiden til stort set kunnet opdrage og præge deres børn i henhold til deres religion, ideologi, livssyn etc. Men kikker vi tilbage og nærlæser de sidste 5-6 årtiers ideologiske idèer, må vi desværre erkende, at forældremyndigheden længe har været angrebet og har tabt terræn.

Skal forældremyndigheden nu vige yderligere for statsopdragelse, er man godt på vej til den ensformighed, som udgør et diktatur.


På søndag den 19. oktober går protesterne løs igen ved demonstration i Tyskland: