december 28, 2010

Tyske skoleelever mobbes af indvandrere

Tyske skoleelever bliver diskrimineret af indvandrere. Et tilfælde fra Berlin:
"Jeg blev mobbet, fordi jeg taler tysk"
Det tyske blad ”Bild” fortæller nu med al tydelighed, hvor meget tyske skoleelever bliver mobbede af tyrkiske og arabiske indvandrere. Anledningen er den lyse hudfarve og de gode tysk-kundskaber. Det viser sig stadig tydeligere, at den ”ikke hjælpsomme” bog af dr. ThiloSarrazin muliggør en åbenhed i diskussionerne, som var utænkelig bare for få uger siden

Kilde: Politically incorrect