december 29, 2010

Kriget mot svenskarna

Genom ett extremt politiskt korrekt debattklimat har alla som på något sätt kritiserat den i decennier förda massinvandringspolitiken brännmärkts av självutnämnda proffstyckare som rasister eller främlingsfientliga. Att på ett sunt och ansvarsfullt sätt i skolans värdegrundsarbete motverka den fientlighet som faktiskt kan finnas gentemot invandrare är givetvis väldigt bra och ett viktigt arbete men som inte får sammankopplas med elevers kritik av en förd politik.

Något som helt glömts bort av skolan är dock den utbredande fientlighet som riktas mot svenskar p.g.a. sin etniska bakgrund.  Detta gör naturligtvis att många svenska ungdomar upplever det som en stor orättvisa när den fientlighet som riktas mot dem inte tas på lika stort allvar som den som riktas mot invandrare.

Svenskfientligheten kan ta sig uttryck på fler sett än glåpord som svennejävel eller svennehora, något som sociologen Petra Åkesson i en studie vid Lunds universitet visade. Petra Åkesson intervjuade unga invandrare i Malmö som rånat svenskar. Åkesson menar att hon som utlandsadopterad med ett icke-svenskt utseende lättare kunnat få ärliga svar från de kriminella invandrarna eftersom de i viss mån har räknat henne till sin grupp.

Slutsatsen i Åkessons studie är att den huvudsakliga drivkraften bakom rånen inte är materiell vinning utan att de snarare är en del i ett pågående "krig mot svenskarna" och det svenska samhället.  Titeln på studien är också ”Kriget mot svenskarna”. De kriminella invandrarna uppger för Åkesson att de helst väljer svenska rånoffer och de beskriver svenskarna som "rädda, mesiga och dumma".

En rapport från Brottsförebyggande rådet 2001 beträffande ungdomsrånen i Stockholm och Malmö ger stöd för Åkessons tes, då BRÅ konstaterade att 69 procent av de misstänkta gärningsmännen var utlandsfödda, 21 procent var födda i Sverige med minst en utlandsfödd förälder och 10 procent födda i Sverige av svenska föräldrar. Bland offren var förhållandena omvända då 71 procent av offren var födda i Sverige av svenska föräldrar, 22 procent födda i Sverige med minst en utländsk förälder och endast 5 procent var födda i utlandet.

Jag skulle kunna ta betydligt fler exempel på hur svenska ungdomar systematiskt utsätts för diskriminerande behandling av personer med utländsk bakgrund, men jag tror att jag nått fram med min poäng.

Poängen är att skolan måste ta sitt ansvar med att erkänna och integrera motverkandet av svenskfientliga attityder i sitt värdegrundsarbete. Detta är en likabehandlingsfråga och det är dags att skolan nu tar sitt ansvar!

Jenny Larsson
Ordförande
Sverigedemokratisk Ungdom Trelleborg