december 31, 2010

Sverige udskifter sin befolkning, viser statistikken

Fra Den Danske Forening

        30. december 2010

Befolkningsudskiftning i Sverige

Indvandringen fortsætter, og indvandrerne får mange flere børn end svenskerne, som nu er begyndt at udvandre

Den 20. december fremlagde Statistiska Centralbyrån, som svarer til Danmarks Statistik, den seneste befolkningsopgørelse. Den viser, at Sverige nu har 9.417.000 indbyggere, hvilket er en forøgelse på 76.000 på et år.
Forøgelsen skyldes ikke kun den rekordhøje indvandring, som i de seneste år har været på ca. 100.000 om året, men også et betydeligt fødselsoverskud. Dertil kommer, at flere og flere svenskere udvandrer.

Det viser sig, at svenskerne flytter bort fra områder med mange indvandrere, hvad enten de er tilhængere eller modstandere af ”multikultur”. I første omgang flytter de bort fra boligområder med mange indvandrere, dernæst flytter de fra kommuner med mange indvandrere, og nu ses det så, at de flytter bort fra selve landet med mange indvandrere. Udvandrerne søger fortrinsvis mod Norge, Storbritannien og USA. Det fremgår endvidere af statistikken, at også andre nordiske statsborgere søger bort fra Sverige og tilbage til deres hjemlande.

Antallet af nyfødte var 116.000 i 2010, hvilket er usædvanlig højt. Det skyldes især, at det voksende antal indvandrerkvinder føder mange flere børn, end svenske kvinder gør. Kvinder fra Nordafrika og Mellemøsten får 3 – 4 børn, mens svenske kvinder får under 2.

Masseindvandring, lav fertilitet blandt svenske kvinder og høj fertilitet blandt indvandrerkvinder. Læg dertil udvandring af svenskere. Resultatet er, at Sverige er i gang med at udskifte sin befolkning.Kilde: http://www.nationellidag.se d. 29/12 2010