februar 23, 2009

Propaganda

Bertel Haarder er givetvis et rart menneske, men i vor tidsalder komplet umulig som politiker Han er konfliktsky og eftergivende og har ikke fantasi nok til at forudse, hvad eftergivenhed kan føre til, til trods for at han både har en del erfaring fra 68´ernes revolution - og sidenhen.

Har han en religiøs tro på, at det gode altid vil vinde – til sidst? - Hvornår?

Han er eftergivende over for den indoktrinering, som skoleeleverne udsættes for.

Nu sidst drejer det sig om morgenbøn til Vorherre eller til Allah.

Fadervor er ikke nogen forkyndelse, erklærede Ritt Bjerregaard i 1978. Ganske logisk eftersom gudstro for hende var det samme som at tro på nisser.
Så er morgenbøn til den politiserende Allah selvsagt heller ikke forkyndelse.

Det er propaganda!
Det vil givetvis gøre indtryk på børnene, når nogle af dem smider sig på gulvet med enden i vejret og opremser noget arabisk hokuspokus.