februar 28, 2009

DR´s kommunist-styrede undervisning

Der har været masser af vrøvl med Danmarks Radio politiseren gennem årene
Her er en gammel artikel fra 1984 om DR´s undervisningsafdeling, der kritiseredes for lavmålthed, eensidighed samt politisk propaganda og manipulation..
Afdelingen begyndte som en forsøgsordning, en ikke ukendt måde at starte på, idet de borgerlige partier gerne hopper med på midlertidige ordninger uden at fatte spillets regler. Er noget først i gang, er det svært at få det væk igen. Var Tvinds nødvendige seminarium måske ikke også bare et midlertidigt forsøg?

De røde kræfter fandt med radioens undervisningsafdeling et hul i systemet, hvor de kunne tumle sig – i nogenlunde sikkerhed for eventuelle følgevirkninger. For ingen havde rigtigt ansvaret. Undervisningsafdelingen hørte ikke under radiorådet, og undervisningsministeriet havde bare at punge ud med pengene uden at blande sig. Men når undervisningsminister Bertel Haarder ikke havde ansvar for programmerne, ville han heller ikke at bidrage økonomisk til denne røde legeplads. At den ikke bare var almindelig rødlig, men højrød fremgik af skolebladet ”Molevitten”, som blev ”udgivet af DR for undervisningsministeriet”. Det var beregnet til skoleelever fra 3. til 5. klasse, idet man her som andetsteds i kommunistiske fremstød, ville påvirke børn for at inddrage dem i klassekampen. Bladet blev trykt hos – DKP. Det angivne Tryksted, ”Terpotryk”, lå i Dr. Tværgade 3, den kommunistiske højborg.

Redaktøren, Ole Hammer, startede journalistkarrieren ved studenterbladet Q og det ræverøde ”Hovedbladet”, som gik ind for hash og nedgøring af kristen tro. Ved engagement i fremmedarbejdersnakken kom han ind i Socialpolitisk Forening og Mellemfolkeligt Samvirkes repræsentantskab. Han har skrevet mange bøger om fremmedarbejderproblemer og deltog også i græsrodsbevægelsen ”Køge-komitéen mod racisme”, som kom med et hysterisk angreb på redaktøren af lokalbladet ”Køgeegnen”, fordi denne bragte et fingeret fremmedarbejderbrev, som gjorde tykt nar af velfærdssamfundet Danmark. Ole Hammer blev i øvrigt ansat som pressesekretær i den kommuniststyrede pædagog-fagforening, BUPL.

I redaktionen af ”Molevitten” sad også Birgit Kragh. Hun var åbenbart meget sexfixeret og har skrevet flere ting i halvlummer pornoagtig genre, bl.a. en bog for småbørn med titlen ”Ved du det?” med børnepornografiske fotografier. Den udkom på forlaget Borgen, som gennem mange år dyrkede de lavere instinkter og politiskmanipulerende børnebøger.

”Molevitten”s illustrationer skyldtes tegneren Gunnar Wille (naturligvis fra venstrefløjen) og fotograf Ole Wildt fra Land og Folk og ungkommunisternes blad ”Fremad”. Wildt leverede også fotos til lokalsprøjten ”Folk på Frederiksberg” samt til diverse pjecer og rapporter fra den røde fredskonference i Aalborg 1981.


Kilde: Familieværnets telefonavis 1984
Hvormange forældre så bladet og var klar over, hvad der foregik?