februar 25, 2009

En idealistisk avis?

Bloggeren Bohemian Rhapsody har sfsløret, at Politiken, som ikke forhånds har offentliggjort regler for deres (fjollede) idealist-afstemning, har strøget 9.000 stemmer!
Derved er foretagendet blevet yderligere diskutabelt!
Spydpigen mener, at afstemningen slet og ret burde kaldes ”hvem kan du bedst lide?” Da det jo helt tydeligt ikke har noget med idealister at gøre.
Hvad ofrer Bonnichsen på idealisme? Han har fået sin gode løn, og nu pension. Og slut!

Da 180 grader er medsponsor på Politikens aktion, spurgte Bohemian Rhapsody 180 grader om sagen og fik bl.a. disse ord fra redaktøren til svar:

”...hvis det forholder sig, som Politiken helt kortfattet fortæller os, at 9.000 stemmer kommer fra ip-adresser, som har stemt flere gange, så bakker jeg fuldt ud op om, at stemmerne er fjernet”


Ja, hvis....!