februar 26, 2009

Är skogsbränderna islamisk jihad?

Vi har med forfærdelse set og hørt om skovbrandene i Australien.
Det tørre klima og Eucalyptustræerne har altid været en risiko.
Men denne gang antydedes det, at ilden var påsat. Det synes ikke helt grebet ud af luften.
Og OBS: dette kan vi måske også opleve i Norden! Der er ingen grænser for ondskab!

Læs den engelske artikel "Islam group urges forest fire jihad”
af Josh Gordon, September 7, 2008

http://www.theage.com.au/national/islam-group-urges-forest-fire-jihad-20080906-4b53.html?page=-1

Her oversat til svensk:

Islamsk grupp uppmanar till jihad med skogsbränder.

Australien har valts ut som måltavla för ”skogs-jihad” av en grupp islamska extremister,
som enträget uppmanar muslimer att sätta igång skogsbränder som ett terrorvapen.

Nyligen har amerikanska underrättelsekällor funnit en webbsida, som uppmanade muslimer i Australien, USA, Europa och Ryssland att ”starta skogsbränder”, med motiveringen att ”våra lärde har rättfärdigat nedhuggning och bränning av de otrognas skogar då de gör detsamma i våra länder.”

Webbsidan drivs av en grupp som kallar sig Al-Ikhlas Islamska Nätverk. Där argumenterar man för att det är en effektiv form av terrorism att starta bränder och att det rättfärdigas under islams lag enligt doktrinen ”öga för öga”.

Gruppen instruerar jihadister att ta till ”skogs-jihad” under sommarmånaderna och lägger
till att skogsbränder orskar stor ekonomisk skada och försmutsning, belastar säkerhetstjänster och kan ta månader att släcka, så att ”denna terror kommer att jaga dem under lång tid”.

Man fortsätter: ”Föreställ er att en jihadist-organisation skulle ta på sig skulden för
skogsbränderna, sedan de orsakat all denna skada. Ni kan knappast föreställa er vilken skräck detta skulle sätta i folket i USA, i Europa, i Ryssland och i Australien.”

När nationen går in i ännu en het, torr sommar, ser den australiska underrättelsetjänsten mycket allvarligt på möjligheten av att skogsbränder användes som terrorvapen.

Justitieminister Robert McClelland sade att den federala regeringen ”upprätthöll vaksamhet mot sådana hot” och varnade att den som tände eld som ett led i terror skulle komma att känna på vreden i anti-terror-lagarna.

”All information om möjliga hot mot Australiens intressen kommer att undersökas noggrant av ansvariga myndigheter”, sade mr McClelland.

Adam Dolnik arbetar som forskningschef i Centret för förebyggande av transnationell
kriminalitet vid universitet i Wollongong. Han förklarar att skogsbränder (till skillnad från självmordsbombningar) inte av jihadisterna anses som någon ärorik typ av attack, vilket ligger i
linje med en sentida tendens av minskad sofistikering i terroristernas operationer.

”Med attacker som skogsbränder, jovisst, de skulle vara lätta. De skulle orsaka stor skada och vi har noterat en avtagande sofistikering i terroristernas attacker”, sade dr Dolnik.

”De senaste åren har ett betydande antal attacker avvärjts och det har blivit mer och mer besvärligt att göra något effektivt.”

Dr Dolnik sade att han obseverat en ökad trafik på jihadisters webbsidor, där man argumenterat för förenkling av attackerna, eftersom mer komplexa företag misslyckats. Men att starta skogsbränder ansågs fortfarande mindre lyckat än andra operationer, eftersom regeringarna lätt kunde förneka att de orsakats av terrorister.

Den rätt okända gruppens webbsida hävdade att idén om skogsbränder tillskrives den fängslade Al Queda ledaren Abu Musab Al-Suri. Denne hade uppmanat terroristerna att använda svavelsyra och bensin för att sätta igång skogsbränder.