juni 18, 2011

Venstrefløjens beskidte hemmelighed

Dette indlæg er specielt tænkt til unge, travle forældre, der ikke kan forestille sig, hvad der kan foregå bag deres ryg og imod deres ønsker og omsorg for deres børn. Det er oversat fra en amerikansk artikel om børn i børnehaver og skoler, skrevet af Robin of Berkeley på bloggen ”American Thinker 13.6.2011:

Da det er meget langt, fordeles det her på Spydpigens blog over to – måske tre – dages  indlæg.
Det begynder med en lille indledning fra Spydpigen:


Desværre kan jeg (Spydpigen) nikke genkendende til indholdet i denne artikel fra Amerika. Det er ikke nyt. Jeg har i rigeligt mål set det under den kolde krig i Danmark - og siden i andre europæiske lande. En lille gruppe forældre kæmpede imod den fremstormende marxistiske samfundsundergravning i hverdagen uden støtte fra myndighederne - og måske uden til fulde at forstå, hvad der foregik på højere niveau, på de såkaldte bonede gulve. De borgerlige politikere sov og lod marxisterne arbejde i fred - eller endnu mere tosset: hjalp til!


Samfundsnedbrydningen havde givetvis baggrund i Frankfurterskolen og den ideologi, som den canadiske psykiater Brock Chisholm formulerede og spredte gennem oprettelsen af World Federation of Mental Health (Mentalhygiejnen) lige efter sidste krig. Psykolog Eggert Petersen brugte deres perverse idéer ved udformning af sit politiske ti-punkts-program 1969, hvordan Socialdemokratiet skulde indrette samfundet for alle borgere fra vugge til grav:
man måtte af med alt det gamle, forældrenes fejlagtige adfærdsmønstre og opdrage børnene på en ny måde. Man måtte nedbryde kernefamilien og slå en brêche mellem forældregenerationen og børnene.

Samfundet skulde ændres
"Når krigen ifølge Clausewitz kun er en fortsættelse af politikken med andre midler, er også freden kun en fortsættelse af kampen med andre midler", sagde Lenin i 1920, d.v.s. Kampen for kommunismen hører aldrig op, men fortsætter i krig som i fred.
Midlerne og målet kan læses i de 45 kommunistiske langtidsmål. (”De 45 kommunistiske langtidsmål” fremkom i USA´s Kongresrapport af 10. januar 1963. De blev taget fra bogen ”Den nøgne kommunist” af W. Cleon Skousen, som begyndte sine indgående studier af kommunisterne inden sine 16 års tjeneste
i ”The federal Bureau of Investigation”. Disse mål blev samlet fra rapporterne efter Kongreshøringerne og ved hjælp af tilgængelige bøger af ex-kommunister.
Spydpigens blog har nævnt adskillige exempler på brugen af langtidsmålene).

Anden Verdenskrig havde - som alle krige - medført nye opdagelser, opfindelser, ny teknik. Der vendtes op og ned på verden. Alt blev industrialiseret, kvinderne var kommet ud på arbejdsmarkedet og begrebet "hjemmegående" blev nedvurderet og afskaffet. Som aldrig før gjaldt det arbejde, penge, karriere, velstand og velfærd - og børnene mistede deres forældre fysisk og psykisk.
Pædagogerne overtog det praktiske: puttede maden i munden på lillebror, tørrede ham i numsen, rakte ham legetøjet og forsøgte at passe på, at ungerne ikke sloges m.m. Men forældrekærligheden - var der tid til den efter kl. 17? Pædagogernes Fagforening, BUPL, var kommuniststyret og dyrkede kommunistisk  pædagogik, og mange unge lærere og journalister blev venstrevredne under den kolde krigs Sovjet-propaganda.

Gruppesex og anden sex, kollektiv medrivende musik og alskens narkotika var den ny ungdomskultur, som støttedes af ansvarsløse mennesker, der skulde have bedre forstand, uinteresserede politikere, narkohandlere, samt naive medløbere, der ikke forstod situationen. For venstrefløjens ledelse var den kommunistiske
verdensrevolution vigtigere end alt andet. Og i alle diktaturer ved man, at spiren til fremtidens samfund ligger gemt i børenopdragelsen. Det, der indpodes i børn bliver hængende som det "rigtige". Derfor gør man en stor indsats allerede fra børnehaven - nogle endog fra vuggestuen - for at præge dem.

Den i den amerikanske artikel omtalte "beskidte lille hemmelighed" er 68´ernes "udbredte misbrug af børn" d.v.s. påvirkningen bag om forældrenes ryg, imod forældrenes livssyn og ønsker. Der var/er mange håndgribelige exempler på sådan virksomhed i Danmark. Og som den amerikanske Robin of Berkeley skriver: der er intet "børnene eller deres forældre kan gøre når de offentlige skoler bliver til korruptionens værktøj" og går venstrefløjens fordægte ærinde.

Robin fortsætter: I dagens offentlige skoler bliver børnene oversvømmet med seksuelt materiale. Vi taler ikke om seksualundervisning, men sexgennemblødning.
Grundlaget for nedbrydningen af børns sind gennem seksualundervisning blev indført for ca. 100 år siden af Tysklands Frankfurter Skole. Socialisterne iværksatte en kulturel revolution for at fordærve Vesten i en så slem grad, at den  - med dens egne ord - ville "stinke". Nogle af deres metoder ville være ødelæggende for familien, fjerne magten fra forældrene og påtvinge seksualundervisning i skolerne.


Som sagt: denne artikel fortsættes her i morgen! Kære forældre og bedsteforældre: læs den!