juni 19, 2011

Schweiz ruster op

Den schweiziske forsvarsminister Ueli Maurer fra det schweiziske Folkeparti har store planer om fremtidens schweizerhær. Til landets forsvar må man trods al europæisk økonomisering igen få antallet af soldater op på 100.000.

Allerhelst vilde Maurer øge antallet fra nuværende 80.000 til 120.000, men alle borgerlige partier kræver 100.000 mand, hvorfor det let kan gå igennem i parlamentet. En klar kovending i forhold til 90´ernes politik, hvor man stadig skruede ned.

Der skal også investeres mere i den materielle udrustning.


Kilde: den tyske Politically Incorrect 19.6.2011.