juni 04, 2011

Profetens sygdom

Den tyske blog, Politically Incorrect, fortæller 8.3.2011, at der er udkommen en
bog med titlen "Die Krankheit des Propheten" (Profetens Sygdom).
Af indholdet nævnes: Monotheismens elendighed - Halluzination
og profeti - Den religiøse vildfarelse - På vej til psykose - Schizofrenier -
Narcicisme og nag - Spekulative diagnoser - Sund, retskaffen og
gudsfrygtig - Mennesket i Guds hånd - Engel, Satan og dæmoner.
Epilog. I Muhammed, hvis navn bliver nævnt i den anden del af den
islamiske trosbekendelse, ærer de troende muslimer det mest
fuldkomne menneske, der nogensinde har levet på jorden.

En patografisk Essay af Armin Geus, Marburg an der Lahn, 2011.

Ovennævnte tyske bog på 220 sider kommer til den sluterkendelse, at
profeten led af en kronisk paranoid-halluzinatorisk schizofreni.
Den kan købes for 36 Euro ved henvendelse til Forlaget
Basilisken-Presse, Postfach 561, 35017 Marburg an der Lahn,
Telefon: 06421-15188.