juni 04, 2011

Ulovlig lægeklinik

DF: Haarder må gribe ind overfor ulovlig lægeklinik

Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt stiller sig undrende overfor diverse organisationers udmelding om, at de vil oprette en lægeklinik til at servicere* udlændinge uden lovligt opholdsgrundlag i Danmark, hvorfor indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) nu vil blive bedt om at sørge for, at klinikken aldrig bliver åbnet. Liselott Blixt påpeger, at provokationen er dødfødt al den stund, at politiet selvfølgelig ville skulle tage opstilling ved klinikken med henblik på at tilbageholde og hjemsende de illegale udlændinge efter endt behandling.

-Det virker som en tom provokation, når en række organisationer proklamerer, at de vil oprette en lægeklinik for udlændinge uden lovlig opholdsgrundlag i Danmark. Det vil vi i Dansk Folkeparti ikke acceptere, hvorfor vi vil bede indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) sørge for, at klinikken aldrig bliver åbnet. Desuden vil klinikken aldrig komme til at virke efter hensigten, da politiet, så bare vil skulle pågribe brugerne efter endt behandling, siger Liselott Blixt.

-Danske læger har allerede i dag pligt til at hjælpe mennesker i akut nød, hvilket de selvfølgelig må og skal blive ved med. Det kan de eksisterende hospitaler sagtens håndtere, men det må aldrig blive sådan, at diverse private organisationer opretter et parallelt sundhedsvæsen, fordi de har en slet skjult politisk agenda, siger Liselott Blixt, der forventer, at sundhedsminister Bertel Haarder vil tage en alvorssnak med de implicerede organisationer og bede dem om at besinde sig.


Kilde: pressemeddelelse fra DF
*) Spydpigen henstiller til DF, at man undgår den ualmindeligt hæslige nydannelse: "servicere", når vi har de danske ord: betjene/ behandle