juni 11, 2011

Svimlende sorte summer!

”Moskéernes herre”
Det muslimke Broderskabs finanstroldkarl.
Der sker ikke meget i Det muslimske Broderskab i Europa uden at den tysk-ægyptiske Ibrahim El-Zayat er indblandet. Han er for tiden i gang med at bygge 50 nye moskéer alene i Tyskland og Holland samtidigt som han administrerer over 600 moskéer under Broderskabets kontrol. Hans rådgivningskontor tager sig af alt for islamisterne: byggetilladelser, pasning af ejendomme, forsikringer, finans- og personaleadministratiion og fremfor alt forvaltning af deres formuer…

El-Zayat kontrollerer hundretals millioner for Broderskabet (Europé Trust) og hjælper også rige wahabister at placere milliarder i Europa, fremfor alt i ejendomme. Han begyndte som finansforvalter for det saudiske Wordl Assembly for muslimsk ungdom (WAMY).
De saudiske mosképrojekter i Norden (fra Malmø til Tromsø) har formodentlig forbindelser til El-Zayats rige stiftelse ”Europäischen Moscheebau- und Unterstützungsgesellschaft” og rådgivningsforetagendet ”Spezial Liegenschafts-Management” i Køln. Det tyske skattevæsen og politiet har gang på gang forsøgt at efterspore alle mystiske pengestrømme.

De konstaterer, at El-Zayat er specialist på at skjule milliarderne i et evigt senden-rundt mellem landene og i et virvar af stiftelser, selskaber, forsamlinger og ideelle foreninger.
Det tyske forfatningsværn udpeger koncernen som en stor terroristfinansiær…

Ibrahim El-Zayat er gift med en læge som tilhører den tyrkiske Erbakan-klan, som bl.a. kontrollerer Milli Görüs, som opgives at have 300.000 sympatisører i Europa, bl.a. i Benelux og i de nordiske lande. Også Milli Görüs penge passes af El-Zayat. Det indebærer bl.a. at overskuddet fra mange tyrkiske klubber i Sverige havner i islamisternes kampfond.
Kilde: Bloggen "Jihad i Malmö"    jihadimalmo.blogspot.com