juni 04, 2011

Børneægteskaber i Sverige

"En rapport fra det svenske skattevæsen på bestilling fra riksdagen viser, at der registreres et par hundrede "børneægteskaber" hvert år i Sverige - helt lovligt. Det handler om personer, som er indvandret til Sverige og enten i forbindelse med ankomsten eller i flere tilfælde langt senere kræver at blive registreret som gifte."

Kilde: Klip fra avisen "Dagen" 20.4.2011

Ovenstående foto var/er angiveligt fra det kolossale massebryllup, som fandt sted i Gaza i 2008.
Der har fra første færd været megen diskussion om ægtheden af billedet, hvad angår de små
piger. Var de børnebrude eller bare slægtninge til brude, som man af nogen anledning ikke bragte
billeder af. Der foreligger tilsyneladende ikke håndfaste beviser på hverken det ene eller det andet,
og da man jo i islam dyrker taquia, er det ikke nemt at gennemskue historien, men man kan læse
om sagen på   http://www.snopes.com/photos/politics/masswedding.asp.

Brude eller ikke brude - det er en kendt sag, at pigebörn tit bruges sexuelt. Khomeini skrev:
en mand kan have nydelse af et barn helt ned til babyalderen.
Piger bliver ofte gift i meget tidlig alder - 6-7-9-årsalderen - og indgår i en handel med penge.
I den alder ved pigerne næppe hvad de går ind til.
I Sverige er det naturligvis officielt forbudt, men man ser gennem fingre med det og overlader
børnene til deres skæbne.