juni 12, 2011

Brev fra Norge

Virkeligheten nærmer seg

Her forleden kom ekspertene endelig fram med tall og fakta, og ikke minst med beregninger som er gjort vedr. fremmedkulturell innvandring, økonomiske og sosiale kostnader. Og de kostnadene viser seg at de langt på vei overskrider all verdiskapning og nytte Norge har av dette eksperimentet. Ikke minst påpekes de enorme konsekvenser denne nesten ukontrollerte innvandringen vil få for vår framtidige velferd. Det er bare å bøye seg, takke og bukke for at noen endelig har fått lov til å legge fram disse tallene - og som i årevis har vært feiet under teppet. I Norge skal man helst ikke snakke om virkelighet og realiteter. For det er så mye festligere å la slikt ligge, og heller la humla suse!

Nå viser også meningsmålinger at 55,2 prosent av nordmenn mener velferdsmodellen blir svekket som følge av at Norge skal drive på som verdens sosialkontor. Ja sågar mener 23,6 prosent av de nordmenn som ble spurt, at Norge IKKE tåler disse økte utgiftene til innvandrere og fremmedkulturelle, derav lite integrerte mennesker som knapt nok snakker språket vårt. Og som ikke bidrar noe nevneverdig i yrkeslivet.

Ja, det er bare å konstatere at norske medier synes det er greit at virkeligheten blir gjort synlig. Men mindre greit synes jeg det var at talsmannen for Regjeringen, som sjøl knapt nok har vært i lønnet arbeid, ikke synes å oppfatte at nordmenns innsats gjennom velferdstiltak, der over halve lønna forsvinner i skatter og avgifter, blir spist opp av ei ikke bærekraftig fremmedkulturell innvandring!

Jo selvfølgelig kan det vises til at indere, tamiler, thailendere og andre i Norge som er godt utdannet og er i fast jobb. Men da blir det feil at en samtidig unnlater å nevne de største brukerne av Velferds-Norge – nemlig muslimene!

Narvik, 05.06.11. Amund Garfors (Leder for Demokratene i Nordland)