september 17, 2009

For at forstå nutiden, må man kende fortiden.

”Forum for levende historie”, stiftet 2003 i Stockholm, er en statslig myndighed under Kulturministeriet. Den skal fremme demokrati, tolerance og menneskerettigheder med udgangspunkt i holocaust. Den skal stræbe efter at styrke menneskers vilje til at virke for alle menneskers værd.” (Wikipedia)


Selv oplyser de videre:
”Ved at belyse de mørkeste sider af menneskehedens historie vil vi påvirke fremtiden.” -
”Vi spørger os selv, hvordan var dette muligt og hvorfor er det stadigt muligt?”

”Forum for levende historie” startede under Göran Perssons regering med nazisternes misgerninger, men senere viste de sig reelle nok til at gå videre med kommunisternes misgerninger, og de har minsandten heller ikke lukket øjnene for – islams misgerninger!

Den 9. september i år åbnede udstillingen ”Middag med Pol Pot”, arrangeret af Erika Aronowitsch. Den fortæller om de skyklapper, som mange af Vestens intellektuelle havde (og har) på ved besøg i kommunistiske lande (jf. Bent Jensens bog om ”Stalinismens fascination”). Formanden for den maoistiske venskabsforening Sverige-Kampuchea, forfatteren Gunnar Bergström, besøgte sammen med Jan Myrdal og to andre Kampuchea i 1978 og blev naturligvis vist rundt og fik forklaret både dit og dat. Svenskerne var ikke skeptiske. De slugte det hele råt og talte Pol Pots sag og afviste alle andre udsagn som løgn og bedrag. De så hverken hungersnød eller myrderier. Siden har Bergström erkendt sine fejltagelser, hvilket ikke må være nemt. Han og Myrdal er da heller ikke helt tilfreds med udstillingens afsløringer af de røde khmerers grusomme regime i Kampuchea,

Én af kun syv overlevende fra en dødslejr, Buo Meng, var med til at lave udstillingen "Middag med Pol Pot”. Han tror ikke, at Vestens naive intellektuelle ”dybest set forstod de røde khmererne."


Men Bergström lærte noget. Bl.a. at hvis man går på kompromis om menneskerettigheder som ytringsfrihed og trykkefrihed ud fra den tese, at det nok skal blive bedre senere hen, så er man allerede på nedtur. Man kan ikke gøre undtagelse for ytringsfrihed. Det er enten eller.
Kommunisme leder altid til undertrykkelse, siger Bergström nu, belært af erfaringen.

Fra 1975 til 1979 spærredes tusindstal kambodianere inde i S-21 og andre såkaldte sikkerheds-og omskolingscentre for anklagede for politiske lovbrud. S-21 var højkvartér for de røde kmerers sikkerhedspoliti. Efter forhør blev fangerne dræbt. 14.000 – 20.000 mennesker blev slået ihjel i S-21 lejrene.
År 2003 gav FN tilladelse til en krigsforbrydertribunal.
I alt døde 1,7 millioner mennesker under de røde khmerers regime.

Blandt Sveriges kommunister var det ”demokratiske” Kampuchea paradiset i 70´erne!
Du kan ikke forestille dig livet i fængslerne, siger Buo Meng, som mirkuløst klarede sig ud af dødslejeren med livet i behold. Kun tre overlevede. Buo Mengs kone og syv familiemedlemmr døde af sult, sygdom, slavearbejde, tortur eller henrettelse. Det var et helvede. Buo Meng blev et af hovedvidnerne mod Pol Pot-regimer ved rettergangen, der begyndte i år den 17. februar 2009.
Her mødtes han med torturchefen for S-21, Kaing Guek Eav, kaldet ”Duch”. Duch erkendte sin skyld og bad ofrene om tilgivelse. Det er svært at acceptere deres undskyldninger og er svært at tilgive. Smerten sidder tilbage. Men jeg er glad over at kunne fortælle verden om de smertefulde minder. Det hjælper. Men min kone fik aldrig chancen at komme her til Sverige.

Kilde: den sv enske kristelige avis "Världen idag" 9. og 11. september 2009.