september 03, 2009

På tide at man analyserer idéerne!

I TV1 hørte vi i går aftes 2/9 om, hvordan forholdene var på drengehjemmet Godhavn for halvtreds år siden. Var en dreng besværlig, så stak pædagogerne ham lidt psychofarmaka, valium eller anden bedøvende medicin, og skulle han ud af bedøvelsen igen, så hjalp det med amfetamin.
Den højt ansete psykiater Ib Ostenfeldt var ansvarlig tilsynsførende ved Godhavn 1960-75 og en tid også ved Unnerupgård.

Psykiatrien og psykologien var op gennem 1900-tallet i rivende udvikling, hvor en hvilken som helst fra normen afvigende holdning måtte skyldes en sygelig psykisk tilstand, som den pågældende ikke kunne holde i ave. Psykiaterne og psykologerne udviklede sig til små guder, der kendte hjernens og psykens skjulte funktioner. Afvigende handlinger blev undskyldelige. Man kunne jo ikke gøre ved, at man havde en sygelig brist.

Psykiatere og psykologer indbildte sig selv og omverdenen, at de havde løsningen på så at sige alle problemer. Særlig galt blev dette, da det amerikanske World Federation of Mental Health fremførte deres projekt til en Ny Verdensorden. Alt gammelt tankesæt skulle væk, også forældrenes opfostring af deres afkom. Børnene skulle tidligt overlades til pædagogers psykologiske påvirkning og vejledning. Derved ville man få en helt ny og god verden. Disse samfundsomvæltende tanker nåede Danmark efter Anden Verdenskrig, hvor Landsforeningen for Mentalhygiejne (en slags fagligt kartel for psykiatere, psykologer og socialrådgivere) nåede magtens tinde under ”Trivsels-Eggert”, psykolog Eggert Petersen og socialdemokratiets bevågenhed.

Selvom Mentalhygiejnen i Danmark led svidende nederlag midt i 70´erne, hvor deres fup afsløredes bl.a. af rigsrevisionen, så fortsatte de forkvaklede idéer.

Teksten i billedet lyder: "Ja, i dag er de stille. Jeg stak dem lidt psykofarmaka!"

Teksten under billedet (her ikke medtaget) lyder: En politiker fra Retsforbundet har klaget over, at skolepsykologernes kartoteker opbevares, indtil "børnene" er 50 år gamle.

(Billedet er fra det samfundskritiske blad AKTION nr. 2/1977. Desvärre temmelig mörkt, men det afspejler tidens mentale tilstand).