september 11, 2009

Antizionistisk parti under opsejling i Sverige?

Det er kun nogle få år siden, at direktøren for EU´s censur og overvågningskontor i Wien, Beate Winkler – meget mod sin vilje – måtte se i øjnene, at undersøgelser pegede på, at det fortrinsvis var de indvandrede muhammedanere, som overfaldt jøder i EU eller ødelagde deres gravsten og ikke – som hun åbenbart troede – unge nynazistiske lømler. Hun forsøgte forgæves at gemme rapporten til side.
Men kværnende propaganda lader sjældent nogen helt upåvirket.

I Uppsala driver digteren Mohamed Omar i samarbejde med selskabet ”Uppsalamoskéens venner” en studiecirkel imod zionisme med skiftende adresser på lokalerne, men fortrinsvis i bydelen Gottsunda. Det har vakt spektakler med brandattentater og stenkastning . Mohamed Omar lægger op til at stifte et antizionistisk parti og har taget kontakt med et sådant parti i Frankrig.

Kilde: den kristelige avis ”Världen idag” 9.9.09


Danmark vil rimeligvis også få sådanne partier, når vore moskévenner kommer til magten. De er jo allerede godt i gang.

Billede: Synagogen i Budapest.