september 23, 2009

"Terrorist" på Arlanda?

At Sverige er temmelig diktatorisk, er en kendt sag i Danmark, hvor vi mange gange undrer os over, om det er et træk i den svenske folkesjæl eller indflydelse fra naboen, det tidligere Sovjet?
Her er en horribel historie fra Gotland om svensk overgreb mod en familie. Men lad det være sagt, at sådanne vanvittige historier også forekommer i Danmark.

For tre måneder siden stormede politiet et fly i Arlanda Lufthavn. ”Terroristen” var en niårig dreng, og han var nær ”undsluppet” ved at ”flygte” med sine forældre til Indien, hvorfra hans mor kommer (?). Han havde ikke gået i almindelig kommuneskole, men var blevet undervist hjemme. Det var hans ”forbrydelse!”. Viceformanden for organisationen for familieret i Sverige (RFFS), Nick Maitland, siger: det der hændte på Arlanda flyveplads er forrykt! Jeg har aldrig oplevet noget lignende!

I Sverige ser myndighederne meget skævt til dem, der ikke indordner sig statsmyndighedernes socialistiske ideologi, herunder dem, der går i privatskole eller undervises hjemme, så med støtte i LVU - Loven om Vård af Unge greb socialtjenesten ind.

Da man ikke kunne påberåbe sig, at undervisningen af drengen var lovstridig, fandt man heldigvis ud af, at han ikke havde været til tandlæge eller var blevet vaccineret før den forestående rejse til Indien (heller ikke det lovstridigt!), hvorfor man fjernede ham fra forældrene og anbragte ham i en familie. Det er nu tre måneder siden, og forældrene har kun måttet besøge drengen nogle få gange. Hvordan har sådan en dreng det? Og hvad siger FN´s menneskerettigheder og børnerettigheder?


Kilde: Världen i dag 23.9.09