september 20, 2009

Butikskæden SPAR giver køb !

Den østrigske SPAR-filial tager nu afstand fra sine Aladdin-halal-produkter for ikke at miste sine stamkunder. Det ser ud til, at nogle har besværet sig over det islamisk slagtede kød i supermarkedkæden. Den snor sig ud af tilbagetoget ved at sige, at Aladin-tryllelampe-produkterne ikke har vakt tilstrækkelig interesse hos kunderne, hvorfor man ikke vil tilbyde dem mere.
Et vaskeægte tilbageslag for islamiseringen af de europæiske næringsmidler.

Her er et af brevene:

Ærede Damer og Herrer:
Med stor undren har vi for nogle dage siden konstateret, at nogle af deres SPAR-filialer er blevet oversvømmet af såkaldte halal-produkter, altså sådanne artikler, som i henhold til islams kultiske regler bliver kontrolleret og certificeret af en dertil oprettet organisation fra dette religiøse samfund. Åbenbart bestræber De Dem på at vinde kundekredse, som ikke er indstillet på at tilpasse sig de i Centraleuropa herskende madtraditioner.

Det er Dem måske ikke bevidst, at dette ikke bare skyldes fædrelandskærlighed eller kulturel tradition. Det drejer sig i langt højere grad om, at islams ”renhedsforskrifter” skal sygeliggøre verden med islams rituelt set urene indhold, som ikke har noget som helst med hygiejne eller sundhedsproblemer at gøre, men som umuliggør muhammedanernes adgang til paradiset!
Et sådant syn på verden har vidtrækkende konsekvenser, som man ser på den katastrofale tilbageståenhed i de islamiske lande eller på ”haram-personernes”, d.v.s. ”de renes” omgangstone med de ”vantro”. Sådant et verdensbillede har ikke plads i et oplyst samfund med kristelige værdier!

Salg af halal-produkter er derfor at ligestille med bidrag til spredning af det verdenssyn, som hidrører fra islams åndelige tankesæt om blodhævn, kvindeundertrykkelse, voldsdyrkelse og forfølgelse af anderledes troende. Det vil sige, at vor lands foretagender underkaster sig en urgammel ørkenreligions rituelle forskrifter, hvad der altid har været målet for alle islamiske aktivister. De, mine ærede damer og herrer, vil i en ikke alt for fjern fremtid blive opfordret til at fjerne alle varer fra Deres sortiment, som er uforenelige med begrebet ”halal”.
Deres skadelige virksomhed vil vi ikke på nogen måde støtte. Eftersom jeg taler som medlem af bestyrelsen for Wiens XXX, kan jeg forsikre Dem om, at vi vil oplyse vore medlemmer om, at de borgere, hvem det ligger på sinde at opretholde den samfundsorden, der hviler på kristlige værdier, fremover bør undgå indkøb i SPAR.

Med venlige hilsener
XXX

Svaret fra SPAR var positvt: det var (naturligvis!) kun nogle få SPAR-butikker, som havde udbudt pølser af halalslagtet kød, og det ville nu høre op. Som det imidlertid ses på illustrationen er der dér tale om halalslagtet fjerkræ. Er dette måske dansk? Vi har jo en kæmpeexport af fjerkræ, og slagterierne er jo for længst gået med til at slagte rituelt efter islams forskrifter. En imam betales (af kunderne naturligvsi gennem varernes pris!) for noget hokus-pokus-snak, og kyllingerne i supermarkederne er mærket med et lillebitte "halalmærke" med arabisk skrift eller på plastikposen eller noget krims-krams, som forestiller en moské.Forstanderinden for SPAR Service Team skriver:
SPAR-exemplet kan også danne skole hos andre levnedsmiddelkæder. Kun hvis stadig flere ikke-muslimske kunder tydeligt vægrer at købe halal-kød, kan man forhindre, at den brutale islamiske halal-slagtning bliver accepteret i Vesten og at kommende generationer godtager haram-halal-tanken.


Kilde: den tyske blog "Politically Incorrect" 16.9.09