september 02, 2009

Naive kristne

Den kristelige svenske avis ”Världen idag” bragte den 7. august en artikel om en fraktion i socialdemokratiet, den kristne broderskabsbevægelse. Da denne fraktion valgte ny bestyrelse den förste weekend i august sagde Anci Magnusson, som stod for valgordningen, at hun håbede, at man ved næste kongres ville foreslå en muslim til bestyrelsen. Da hun blev imødegået af formanden, bedyrede hun straks, at det bare var hendes personlige mening!

Igen en bundnaiv godtroende kvinde, der rimeligvis ikke har videre kendskab til islam, men som med sin ”godhed” vil overlade land og folk til islam. I 2005 skrev den muslimske journalist Salam Karam på Expressens netudgave 9/9, hvordan det svenske socialdemokrati ignorerede de negative sider ved islam, bl.a. den kendsgerning at Det Islamiske Broderskab, som dyrker en extrem islam, forsøger lidt efter lidt at overtage og styre alle moskérne i Sverige og stå som repræsentant for samtlige muhammedanere i landet, skønt der både er shia- , sunni- og ikke-praktiserende muslimer.

På gøgeungevis chikaneres de muslimer væk fra menighederne, som ikke er enige med broderskabets idéer. Imamen Shejk Hassan Moussa ved stormoskeen i Stockholm blev til og med truet på livet i sin egen moské.

Det svenske socialdemokratis kristne broderskab bør nok ophæve forbrødringen! Og måske byrådet i København skulle tænke sig om en ekstra gang