maj 10, 2016

Dansk Kultur

Kattesundet er også et mærkeligt gadenavn. Det findes i mange gamle danske byer ligesom Kattrepel-stræder i nordtyske byer.

I disse gyder har der for de flestes vedkommende løbet et "sund", måske kun en beskeden rende, f.ex. i Kolding, hvor pælerækker bar en gangbro og i Æbeltoft nævnes en bro over "det såkaldte Kattesund". I Malmø omtales byens "vandløb i Cattesund", i Svendborg og Horsens har man fundet bolværksrester og i Flensborg endog bådrester i gydens dyb.

Kattesundet i København førte ned til et lidt sydligere liggende vand. Forstavelsen "Kat" hentyder muligvis til den tømmerkonstruktion, man havde på volden til blider og kasteskyts og som kaldtes "kat". Således lod Kristian 3 den "høje kat"opføre på Nakskov vold ved det stræde, der endnu hedder "Kattesundet". Alle vore kattesund løber langs volden eller tværs på volden, og historiker Hugo Mathiessen mener derfor, at der virkelig er tale om en voldkat som navngiver. Men der er naturligvis
også nogle som mener, at navnet kommer af udkastning af katteådsler....

Fra Gertrud