maj 28, 2016

Martyr-Udstillingen


Mand bag ny terror-udstilling: Jeg er bekymret

Forud for åbningen af den stærkt kritiserede martyr-udstilling er personerne bag bekymrede for, om nogen vil forsøge at ødelægge den

Af Julie Nolsöe i Ekstrabladet 26. maj 2016
http://ekstrabladet.dk/nyheder/terror/mand-bag-ny-terror-udstilling-jeg-er-bekymret/6099058

Kommentar til Ekstrabladets artikel af Spydpigen:  

Indledningsvis er det vigtigt for mig at sige, at jeg alene kommenterer nævnte udstilling ud fra Julie Nolsøes tekst 26. maj i Ekstrabladet: "Mand bag ny terror-udstilling: Jeg er bekymret", men allerførst vil jeg korrigere Julie Nolsøes trykfejl, som går igen i næsten hele artiklen: en kunster, kunstere. kunsterisk !

Hovedmanden Christian Lollike hører tydeligt nok til de "kunstere", som i vor tid bevidst blander ting sammen for at forvirre og utydeliggøre sagens kerne. Det er en taktik, som bruges overordentlig meget i den krigsform, som kaldes "Den anden form for krig", hvor formålet er at bibringe modparten ("fjenden") en forkert, men tilsyneladende mere acceptabel opfattelse af sagens kerne.

Sagens kerne er i al sin enkelthed ordet "martyr". Dette ords grundbetydning tolkes diametralt modsat i den kristne og i den islamiske tro. (I sidstnævnte er brugen af ordet rimeligvis også først opstået sent, muligvis først her i det andet årtusinde (?)).
Martyr betyder hos os med århundreders kristne baggrund: "person, der for sin religiøse overbevisning udsættes for pinsler eller en pinefuld død; især anvendt om de kristne, som led døden under kristenforfølgelserne" (Ordbog over det danske Sprog).

I islam bruges ordet "martyr" om en person, der for Allahs og islams skyld dræber så mange kættere (kristne, jøder med flere "ikke-muslimer") som muligt i en folkeforsamling, gerne som "hjælpsom, opofrende" selvmorder, der forventer sex i Paradiset.
Der findes naturligvis ingen fællesnævner for den kristne og den islamiske "martyr-kategori". Den første bliver slået ihjel. Den anden slår ihjel.

Ekstrabladet skriver "På væggene hænger også fotografier af andre, som er 'gået i døden for det, de tror på', som folkene bag udstillingen udtrykker det. Det er blandt andre Sokrates og Martin Luther Kings ansigt, man kan se på væggene i selskab med terroristerne."
Christian Lollike synes, "det er vigtigt at undersøge, hvad martyrbegrebet dækker over. Martyrer er både terrorister, men også gamle kristne, som er gået i døden for deres tro", siger han. Jamen  hvorfor undersøger han det så ikke og forklarer det tydeligt? Hvorfor så den sammenblanding  "både - og"? Og hvem er de "gamle kristne" -  hundred-tusindvis af kristne -  som ikke mindst i vor tidsregnings første århundreder  blev myrdede og af hvilke vi i dag som turister kan se de mumificerede lig i katakomberne i Italien. Viser udstillingen billeder fra den store skare af martyrhelgener? Sande eller falske, de hører til i historien. Brygger Carl Jacobsen mindedes martyrerne med en lille frise i koret på den Jesuskirke, han lod bygge i Valby.

Myrderierne på disse "gamle kristne" (gamle tiders kristne) er flammet op i vor tid med samme galskab og raseri som dengang. De får næring fra islamisk ideologi og naivitet - samt fra denne udstilling i Kødbyen.

Gertrud Galster