maj 19, 2016

Ensomtkommende krigsherrer

Fra den svenske blog "Everykindapeople" 15.5.2016


Hvem er så velbeslået i Afghanisan, at han kan rejse til Sverige for en sum, der modsvarer op til 40-50 gange de afghanske årslønninger? Uden udplyndring og undertrykkelse havde krigsherrene ikke kunnet sende  deres egne børn og unge til forsørgelse i Vesten som "ensomtkommende".  Modpol

Sidste år kom der ca. 35.000 såkaldte "ensomtkommende" børn til Sverige, de fleste fra Afghanistan. Det er muligt, at krigsherrer, som er blevet rige på opiumhandel har bekostet rejsen for en del af dem. Men de fleste ensomtkommende hører til den shia-muslimske folkegruppe hazarerne, som de sunni-muslimske magthavere altid har behandlet dårligt.

I hazarernes land stod de gigantiske Buddhastatuer, som talibanerne sprængte i 2001. Det handlede ikke bare om religion, men også om race. Hazarerne stammer oprindeligt fra det buddhistiske Mongoliet, og det irriterede talibanerne, at statuerne havde hazar-ansigter.
Statuerne i Bamiyan skabtes mellem 544-644. Trods det, at de fleste afghanere nu er muslimer, er mange af dem oprørte over den islamiske arrogance at udradere deres historiske arv.