maj 10, 2016

Dansk Kultur

Pustervig

Vore byer har mange sjove gamle gadenavne, som stammer fra middelalderen, og som ikke er lette at tolke meningen med. Se nu til ex. Pustervig i København. Navnet hænger muligvis sammen med smedehåndværket. Smedjer lå gerne i udkanten af bebyggelsen af hensyn til brandfaren, her altså oprindeligt tæt ved Østervold, som lå hvor nu Gothersgade ligger.
Den store blæsebælg var ligesom smedens mærke og gav ham øgenavnet "kulfust" eller "kulpuster". Sprogforskere har været inde på, om der tilmed kunde gemme sig et ordspil i gadenavnet, idet ordet "Puster" for smed også kunde betyde en kindhest (lussing) og at man i byerne Næstved, Assens og nogle andre tidligere har haft en Kindhestestræde, ligesom man henviser til udtrykket "at give på pusteren"