maj 09, 2016

Ideologien bag Bonnier Carlsen

Forlaget Bonnier Carlsen efterligner Borgens Forlag, der styredes af venstreextremister - her kommer mere om sagen fra i går

http://mobil.dn.se/kultur-noje/jan-loofs-populara-bocker-kan-stoppas/

Ideologien, som lå til grund for BORGEN og nu for BONNIER CARLSENs censurering af Jan Lööfs kendte børnebøger, lyder i al sin enkelthed:

Skab behov for børneopdragelse uden for forældrenes ”negative” indflydelse. Ophjælp fordomme, mentale blokeringer og hæmninger hos børn for at undertrykke forældrenes indflydelse.
(Den indgår som nr. 41 i de kommunistiske langtidsmål fra 1963).

Et kik tilbage på den røde fronts udspekulerede arbejde, som de borgerlige partier ignorerede:


Torben Weinreich, f. 1946, var som folkeskolelærer medarbejder ved Roskilde Amts skolecentral 1969-72,  medarbejder ved skoleradioen og i redaktionen af det socialistiske blad BIXEN (om miljøer og medier for børn, startet 1972). Blev cand.pæd. 1974 og kandidatstipendiat ved ved Danmarks Lærerhøjskole (børnelitteratursociologi).

Han har bl.a. skrevet om "Dramatik i Orienteringsundervisningen". udgivet af Børnehaveklasseforeningen i samarbejde med Pædagogisk Landsforening for Orientering (=PLO). Heri gøres rede for målsætningen:  

"formålet må være individets (barnets) frigørelse i en proces, der indebærer arbejderklassens frigørelse" etc.

Sammen med BRIS*-manden Søren Vinterberg har Torben Weinreich skrevet "Børnelitteratur-Klassekultur" og meget andet om politisk opdragelse, bl.a. i BIXEN, eller gennnem eget forlag TIU og som børnebogsanmelder ved brugsforeningens blad SAMVIRKE.

På tale om tegneserier (der blev inddraget i danskundervisningen) er det tankevækkende at se med hvor stor ihærdighed Weinreich påtaler den triste leflen for lave instinkter gennem vold, kriminalitet, penge, sexbøger osv., samtidigt med at han selv og hans samarbejdere i kamp mod folkestyret og forældre bevidst bruger disse ting uden skrupler over for børnene eller deres forældre (- se nedenfor!)..

I Børne- og Ungdomsbogen i Lokalsamfundet"  forklarede Weinreich, hvordan man kan omgå den forældrestyrede opdragelse ved at lade omtale af børnebøger nå frem til børnene gennem børnetimerne i radio og TV, som forældre så godt som aldrig lytter til.

"Hvordan får vi bedre børnebøger?", spurgte han gennem Samvirke, 1976 - Det lyder som en vittighed på baggrund af Weinreichs programoplæg til forlaget BORGEN's børnebogskonkurrence, der gav det ønskede resultat: KATAMARANEN. Bent Haller var blot et skrupelløst redskab, der fulgte anvisningerne fra forlaget:
Børnebøger skulde handle om politiske aktioner på arbejdspladserne, revolutioner, terror, politisk arbejde af forskellig art, f.ex. elevrådsarbejde, landproletariatet (husmænd som specialarbejdere), massagepiger, homosexuelle drenge, hor og vold. "Vel skal der være "saglig" og ligesom skrabet faktapræget litteratur om bl.a. arbejdsløshed, men der skal også være mord, voldtægt, selvmord (vi må genopvække en slags orgiastisk expressionisme/futurisme for børn).
Ja, det begynder sgu helt at ligne et program, men OK: så er det et program. Har vi ikke tid at finde øloplukkeren, så lad os da for fanden smadre halsen på flasken!"

Dommerkomiteen for børnebogskonkurrencen udgjordes af samme to herrer, som havde dikteret programmet: Weinreich og Vinterberg, - plus forlagsdirektør Ole Thestrup og Iben Melbye

Weinreich og hans extremistvenner sigtede mod et bestemt politisk mål. Det skulde nås. Med anstændige eller uanstændige midler! En pjece fra den anarkistiske, forældrefjendske organisation BRIS hovererede med, at de havde kontakt til børnebogsforlag.
BORGEN ! ... BRIS-borgen !....


*) BRIS og dets virke blev senere afsløret af statsrevisoratet og forsvandt.

Gertrud Galster