juni 13, 2008

Skal småbørn sexintroduceres?

Lidenskab er een ting. Liderlighed noget ganske andet. Pikanteri er en sag, grove råheder en anden.
Drengen H.C.Andersen fortæller i ”Mit Livs Eventyr” om sit første møde med rå snak og spas blandt arbejdere og håndværkssvende.
Han løb væk. Han tålte det ikke. Nej, de der fører rå tale, gør sig vist sjældent klart, hvor ubehageligt det kan føles for andre.

For mig at se, er det rystende, at så letfærdige foreninger som RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, og RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande har fået en sådan magt og position i Sverige. Hvad indbilder socialpædagog Anna Koztovics og RFSU sig, når de mener sig berettiget til - udenom forældrene - at påvirke småbørn med sexsnak og få dem til at lege sexlege med hinanden eller med sig selv allerede fra tidligste alder. (Værlden idag 20.5.08).

RFSU har i øjeblikket flere steder i Sverige kampagner for brug af kondom. Brug af kondom er vel udmærket på sin måde og burde i høj grad bruges, hvor forældrene ikke kan brødføde børnene eller hvor kvinderne misbruges som rene fødemaskiner, men i de vestlige lande betyder det samtidigt....

Med hvert nyt præventivt tiltag i sexbranchen fra kondomer til fri abort og fortrydelsespiller fjerner vi os mere og mere fra den følelsesladede tiltrækning to forelskede mennesker imellem. Den tiltrækning, som er naturens måde at lokke alle skabninger til at skabe nyt liv.

Sex bliver let en ligegyldig ting, en momentan nydelse uden dybere mening. Noget i flæng, når lejlighed byder sig. Det er åbenbart allerede så almindelig udbredt i Danmark (eller skal være det ifølge pk-trenden!), at ”Rejseholdets” politifolk – uden sammenhæng med stykkets emne - absolut skal i en ny køje ved hver bortrejse fra hjemmet!

Med stort anlagte kampagner i Sverige for brug af kondomer kan de sex-opdragede unge kaste sig ud i hvad som helst i sommerferien, mens det inflydelsesrige RFSU med støtte af myndighederne skovler enorme summer ind på salg af præventiver.