juni 06, 2008

Kommunalt vetoret mod asylmodtagning ?

Det norske Fremskridtsparti (FRP) krever vetorett mot asylmottak.
Frp vil gi kommunene full frihet til å si nei til etablering av asylmottak.

Motstanden mot etablering av asylmottak øker over hele landet. Årsaken er blant annet at kommunene mener de ikke får dekket utgiftene til slike mottak, melder Kommunal Rapport.

Et utvalg som har sett på kostnadene ved asylmottak, konkluderte nylig med at kommunene bare får dekket rundt halvparten av de reelle utgiftene ved mottaket. Årsaken var blant annet at mottak gir høyere utgifter både til skole, barnevern og helsetjenester.

Frp legger nå frem et forslag i Stortinget som innebærer at kommunene kan legge ned veto mot etablering av mottak. Forslagsstillerne mener Utlendingsdirektoratet i dag har nærmest ubegrenset makt når det gjelder lokalisering av nye asylmottak, til tross for at en slik etablering kan få store konsekvenser for resten av det kommunale tjenestetilbudet.

Frp retter samtidig knallhard kritikk mot regjeringens asylpolitikk. Den siste fremskrivingen fra Statistisk sentralbyrå viser at det vil være 2,6 millioner mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge i 2060.

- Norge har rett og slett ikke kapasitet til å integrere så mange innvandrere. Konsekvensen vil bli at hele det norske samfunnet endres i retning av et muslimsk land, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen. (NTB)

http://www.dagenmagazinet.no/artikkel.asp?Artid=27236