juni 14, 2008

Kokke skal gøre forbrødringen spiselig.

Først nu ser jeg Hanne Foighels artikel på dr/dk om det nye projekt ”Et Dansk Hus i Palæstina”. Her skal to danske mesterkokke, betalt af Arla, ”lære om palæstinensisk mad og lære fra sig om dansk.”.

Denne forbrødring er ganske efter opskriften i Olaf Gerlach Hansens tale i ”Anna Lindh Foundation for the Dialogue between the Cultures”*, i Rabat 13. juni 2005. (Vi repeterer lidt!).

Gennem det under udenrigsministeriet hørende Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU - eller kortere Center for Kultur og Udvikling)
har Gerlach Hansen under Grethe Rostbøølls auspicier mast på med forbrødringsprojekter. For at vinde danskerne for Eurabia-sagen, har man noteret sig, at danskerne ikke interesserer sig væsentlig for EU deres ”Eurabia”-drøm og at det brede folk hellere ikke i større stil dyrker fagemnerne i skolen eller tager reel videnskabsforskning alvorlig, men hellere vil samles for at more sig f.ex. ved store musikfestivals, fodboldskampe, konkurrencer, modeopvisninger o.l. Og at putte mad i munden er da også noget menneskene har fælles på kloden, så dermed kommer kokkene ind i billedet på Vestbredden.

Den under udenrigsministeriets ansvar påtvungne luskede forbrødring mellem EU og araberne tager derfor sigte på at invitere europæiske børn og unge, enkeltvis eller i grupper, til arrangementer i Mellemøsten med rejse og ophold betalt, og det tager ungdommen naturligvis gerne imod uden ringeste bagtanke på islams målsætning. Hvilket ungt mennesker rejser ikke gerne ud i verden, især når andre betaler udgifterne?

Arla er et svensk foretagende og tænker åbenbart svenskt: De har gjort sig upopulære i Danmark, først med ulovligheder over for danske mejerier og siden med deres sleske ”værnemager-facon” over for muhammedanerne, som (- jeg beklager) svarer til svensk dhimmi-mentalitet.

*) ”Anna Lindh Foundation” er stiftet af EU og den
Arabiske Liga i fællig for at skabe et Euro-Mediterranien uden
”dem” og ”os” - men med fælles forståelse af kultur og religion,
og med fælles økonomi - og efterhånden også politik. Institutionen
har til huse i det Svenske Institut i Alexandria.

Olaf Gerlach Hansen (th) slutter samarbejdsaftale med the Islamic Education, Scientific and Cultural Organization (ISESCO).