juni 30, 2008

Verdens befolkning vokser uhyggeligt hurtigt

En milliard på 13 år! I 2012 vil den passere syv milliarder. I lande som Mali og Niger får kvinder i gennemsnit mere end syv børn.
(Kilde: det statslige amerikanske Census Bureau via Ekstarbladet 20.6.08)).


Generationerne i mange u-lande er meget korte, idet pigerne bliver gift hurtigt efter kønsmodningen og således har en lang fertilitetsperiode.

Hos dyrene regulerer naturen gerne selv en eventuel overproduktion. Menneskene derimod tænker sig åbenbart ikke om. Den enorme befolkningstilvækst på jordkloden skyldes ikke mindst lægevidenskaben. Man har været så optaget af at bekæmpe sygdomme, at man åbenbart ikke har indset følgerne. Jeg husker en italiensk læge i WHO, hvis opgave det var at udrydde malaria. ”Nu udrydder vi sygdomme”, sagde han, ”men så må vi også lære at begrænse vor avlelyst.”.

Det har man stort set ikke gjort, måske med undtagelse af Kina. Og dog – er befolkningen mindsket i Kina??? Skulle den ikke det, når hvert forldrepar kun må få eet barn?