juli 31, 2015

Fra det ydre rum tilbage til jordenSamantha Cristoforetti's drama - som et forsøgs-marsvin: efter 7 måneders rumfart tilbage til jorden. Hun kan ikke gå, hun kan ikke styre noget og lever i isolation.
Astro-Samantha er vendt tilbage. Efter 7 måneder i det ydre rum. Det er ikke let at komme i gang igen. Det fortæller den store italienske avis "Il Messagero": vor astronaut vil ikke kunde styre noget,  f.ex. at gå lange ture, hvad hun jo holder meget af. Samantha  vil i en tid have problem med ligevægten og den muskelsvaghed, som alle astronauter lider af, når de kommer tilbage, vil kunde ramme de mest banale aktiviteter. Også hendes stemme kan være blevet mere skrigende. Og imunsystemet vil desuden være svækket og derfor må hun en tid kun have begrænset kontakt med andre mennesker. 

Ikke bare dette. Ud over rehabilitering kommer der andet til siger Filippo Ongaro, som er læge for astronauterne i "Marco Polo Opgaven": "når man efter en lang tid i det ydre rum vender tilbage til jorden, er det nødvendigt at tilpasse sig de jordiske forhold. Astro-Samantha bliver en slags "menneskelig forsøgsmarsvin" : experter skal udforske hvilke virkninger opholdet i det ydre rum har haft på den kvindelige organisme: lige fra mindskning af knoglevævet til hormonbalancen, "synespunkter, som man ikke har tjek på i dag".

Under Samantha's tur i rummet har hun allerede været underkastet forskellige experimenter: hun har taget måleapparater på, som målte blodomløbet; hun har gjort øvelser med muskler og åndedræt; hun har iført sig en nattrøje med sensorer. Og nu - fortsætter Ongaro - "skal hendes kropsmotorik komme til sig selv og derfor gennemgår hun en lang fysisk  rehabilitering. Oppe mellem stjernerne svækkes musklerne hurtigt, fordi de ikke bruges nok. En rumrejse kan næsten halvere den fysiske styrke."  Kort sagt, i stedet for 38 år, er det som om Samantha var 50. "Rytmen i den psychisk-fysiske nedbrydning af kroppen ved rumfart vil kunne bruges som model for udforskning af menneskets aldrende og for metodiske forebyggelser og modværn." 


Kilde: den italienske avis "Il Messagero" 12. juni 2015 via den italienske "LiberoQuotidiano.it"