juli 25, 2015

Jeg har modtaget denne artikel, som ikke mindst bundnaive, godhjertede svenskere bør læse:


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14ec18319154005a

Som statsminister Reinfeldt sagde har svenskerne udstrakte (tyndt bebyggede) territorier,
hvor der er plads til indvandrere.
- I de enorme skove er der desuden gode muligheder for at overtage jernbanenettets
metalmængder til - hm! -"genbrug"! Det er mandsarbejde. Kvinderne sidder foran
supermarkederne og tigger med fuld autorisation fra regeringen! (sic!).

Den økonomiske spekulant og verdens-finansmand George Soros - som givetvis direkte eller indirekte, f.ex ved personligt møde med den svenske rigsdag står bag ovennævnte tigger-
autorisation ligesom han gennem sin fond "The Open Society Foundation” og dets
projekt "At home in Europe" er fuldt engageret i zigøjnerintegrastion i hele EU, jvf det af borgmester
Anna Mee Allerslev afholdte møde på Københavns Rådhus den 3. marts 2011.


Sådan skrev  den svenske blog "Fria Tider!" 4. april 2014:

http://www.friatider.se/regeringen-bjuder-in-george-soros


“Formellt vill George Soros tala med den svenska regeringen om romernas situation i Europa, och på torsdagen publicerade han en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Erik Ullenhag och Birgitta Ohlsson.
Romernas situation på kontinenten har länge varit ett ämne omgärdat av tystnad, men sedan den internationella finansvänstern hamnat i öppen konflikt med Ungern, framförallt om dess centralbankssystem, har romernas situation blivit högintressant för västerländska makthavare. Idag betraktar EU och vänstern romerna som ett viktigt politiskt slagträ och en möjlighet att intervenera i ungersk och övrig östeuropeisk bidrags- och inrikespolitik, med hänvisning till så kallade mänskliga rättigheter.”


(Her er et klip fra et tidligere indlæg på Spydpigen om Soros og hans zigøjnere::

Verdens storkapital forsøgte i det længste at indbilde Vestverdenen, at den fordægte tale om Bilderberg var lyv og løgn og conspiracy.  Det lykkedes i fyrretyve år. Dem, der anede ugler i mosen, fik man hængt ud som værende naive og ikke troværdige. Selv granskede de ikke i sagen. Men da Bilderberg var nået længere end langt, takkede Rockefeller verdenspressen for, at de havde holdt mund (som lovet ham) i 40 år, så de hemmelighedsfulde aftaler havde kunnet lade sig gennemføre.
Verdens storfinans vil regere uden almenhedens indblanding. Storfinansmanden George Soros har - ligesom andre storfinansmænd - haft mange sociale hjælpeprogrammer f.ex. til oprettelse af univertsiteter, kollegier o.l., hvorved deres navne har opnået en god klang hos menigmand, således at også deres rævestreger kan blive accepterede af de manipulerede befolkninger.''  

George Soros har en plan for Europa: Muselmænd og Zigøjnere skal accepteres overalt i de europeiske lande på basis af FN’s menneskerettigheder.  Den 3. marts 2011,  afholdt borgmester Anna Mee Allerslev, København, således en kampagne for integrering af muselmænd i Europas storbyer. En aktuel rapport hed ”Muslimer i København: Jeg hører med” og var en del af et projekt fra George Soros’s ”The Open Society Foundation”, kaldet ”At home in Europe”, som ”arbejder på at öge social inklusion af minoriteter og marginaliserede grupper i Vesteuropa”. – ”Open Society Foundation fulgte rapporten op med konkrete aktiviteter i København i samarbejde med lokale aktører”.)