januar 16, 2011

Deras strategi gav motsatt resultat

De vänstervridna Aftonbladet och Expo som mera än någon andra har bidragit till SD´s framgång  - just genom deras psykologiska hetsstrategi – och indirekt också bär skuld för mordförsök, tar nu extra i med hårdhandskarna i en reportageserie om SD´s styrelse.

Det redan till fotsulan nerslitna argumentet om en forntid med skugga av nazism dras fram för 117´gång. Tydligen har man glömt eller aldrig visst, att många svenskar högt upp i hierarkin hade sympati för Hitlers ideologi, kanske utifrån en ekonomisk synvinkel med relationer till vapenhandel o.d.

Härtill kommer, at de kommunistglada kretsarna gjorde sitt till att inbilla allmänheten, att allt urgammalt nordisk och germansk var ”nazistisk” – en anakronism av format! Intresserade man sig för urtiden och vår äldsta historiska tid, så var man helt enkelt ”nazist”. Det gick så långt, att till och med vetenskapsfolk kände sig förföljd.

Vänsterflygeln i Sverige för sig fram som om de – mera än andra - har något att förebrå (klandra) Hitlers diktatur. Deras egen ideologi, kommunismen, övergår långt nazismen i vedervärdighet om man räknar offren.

Om Aftonbladet och Expo drivar samma hexjakt på andra partiers styrelse och riksdagsledamöter kan de få liknande dårliga resultat.