august 29, 2010

Tunnbent angrepp på SD och dets väljare

Enligt ett inlägg i Världen idag 25/8 har teologistuderande Jonny Martinsson sett sig förbannad på SD och därmed på många väljare. Nu vet jag mycket väl, att kommunismens tankar listade sig in i kyrkokretsar med fyrtiotalisterna, så min förvåning är begränsad.

Martinssons inlägg är en tunnbent repris. Bl.a. om SD´s medlemmar i första början. Hur skall man i en början veta nånting om dem, som anmäler sig till ett parti? Vem kan man fråga? Teologisk Fakultet kanske? Vet Martinsson inte från egen erfarning i omgivningar, att ungdom låter sig riva med av olika ideologier? Det är naturligt. Diktaturer skyltar med olika färger, men grundsubstansen är den samma: individernas ofrihet! Det vara sig i kommunismen som i nazismen och i islam –

Jag har mött åtskilliga personer, som har hyllat kommunismen eller nazismens storgermanska idéer, så som de själv uppfattade dessa ideologierna, men som har lämnat dem. Det kan till och med vara en fördel att ha sett det inifrån, så man vet besked. Jag slår vad om, att det finns ganska många människor av dessa kategorier, som Kristdemokraterna, kristna och Världen idag sätter pris på som ”reella människor” med ett ”kristet synpunkt”.

Kan man samarbeta med ett parti som kommunismen (glöm inte Sovjets Gulag övärld, Pol Pot och Kinas kulturrevolution samt mycket annat), så kan man samarbeta med alla partier, också med dem, som p.k. manipulatörer förtalar.

Vad är det att vara kristen? Finns det inte kristna som träder fel varenda dag överallt på klotet? Och finns det inte ”hedningar” och ”vantro”, viss tanker och handlingar är ”kristna”?
Finns det inte goda och dårliga människor i en varje religion och religiös kategori?