august 20, 2010

Den svenske "Göingehövdingen"

Som omtalt her på bloggen den 18/8 vil der blive opstillet en træskulptur af Gøngehøvdingen Svend Poulsen Gynge lørdag den 28. august kl. 15 på Verum Kirkebakke.


Författaren Carl August Cederborg, 1849-1933, skrev populära historiska romaner. Göingehövdingen 1899, Den siste snapphanen 1900 och Snapphaneblod 1913, som alle tre handler om de svensk/danske krige på 1600-tallet, var omtyckt folkläsning.

Snapphaneromanen ”Göingehövdingen” (Bokförlaget Settern) kom att bli en av C.August Cederborgs båsta verk, och den har fängslat tusende och åter tusende läsare. Det finns inga döda punkter i romanen, här finns kärlek, hat och vilda strider. Ändå blir den ett fint historiskt dokument av det som hände under detta klassiska gerillakrig mellan svenskar och danskar under 1600-talets senare år. Handlingen utspelas på platser i Göingebygden och är rik av sägner från dessa
trakter.

Första delen av Göingehövdingen kom i nytryck 1984 och blev en stor framgång och uppskattades inte minst av biblioteken, som köpte boken i stor upplaga. Det visar vilken popularitet Cederborgs romaner har blandt bokläsarna.
I Göingehövdingens andra del fortsätter Sven Paulssens spännande äventyr. Han var den rakryggade frihetskämpen, som stod helt främmande för svek och falskheter. Därför fick han respekt också hos de svenska soldaterna. Cederborg skildrar Göingebygden med stor kärlek och inlevelse. När man läser hans snapphaneromaner fängslas man inte bara av den spännande handlingen utan finner också att han var förvåningsvärt historiskt kunnig.


(Kilde: Omtale på bogens bagside)