august 19, 2010

Islamiseringen i full gång i Sverige

Den Svenska socialdemokratins Broderskapsrörelse startade en muslimsk tidning ”Islam & politik” i går. Anna Ardin: ”Vi har många muslimer i förbundet”Det är jättebra, att socialdemokratiet här för valet tydlig bekänner färg. Det rör sig inte bara om Mona Sahlins koketterande med islam. I den lilla handboken ”Sveriges Tragedi” kan man läsa om„Det muslimska broderskapet“
Detta broderskap grundades i Egypten 1929 som en religiös väckelse, som sökte sig tillbaka till koranens ord. Programförklaringen lät: „Allah är vårt ändamål. Budbärarna är våra ledare, Koranen är vår lag, Jihad är vår väg, döden för Allahs sak är vårt högsta hopp.“ – Rena fundamentalister.
De har genom prästerskapets makt över de okunniga befolkningarna fått stort inflytande i sina egna muslimska hemländer och har upprättat brofästen i Europa för att sprida islam. 1997 upprättade broderskapet det tidigare nämnda „Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning“. Rådet består av radi-kala imamer från bland annat Sudan, Saudi Arabien och Europa. Svensk teve har visat hur broderskapet som „moralisk polis“ har hindrat andra muslimer att arrangera en harmlös fest.
„Uppdrag granskning“ avslöjade 2006 det nära band som finns mellan Det muslimska broderskapet och Kristna socialdemokraters broderskapsrörelse. Genom att stötta moské-bygget får imamerna menighetens medlemmar att rösta på Socialdemokraterna.
Den ena tjänsten är den andra värd. –

Och här är et klipp från bloggen ”Jihad i Malmö”:
Muslimska Brödraskapet får en tidning i Sverige...
I dagarna utkommer första numret av
Islam & Politik. Formellt en bilaga till
tidningen Broderskap, men med
ambitionen att bli en prenumererad
endagstidning (=presstödssvenska
för veckotidning).
**
Kombinationen av vänsterideologi och muslimsk identitet ska genomsyra tidningens redigering. Tidningen ska vara en radikal och självständig röst inom arbetarrörelsen.
Tidningen ska innehålla debatt och belysning av centrala samhällsfrågor men lättas upp av allmänna nyheter, sport, tecknade serier och förströelse. Tidningen kommer att skilja på redaktionell plats och annonsplats, där till exempel det socialdemokratiska partiet och Broderskapsrörelsen är annonsörer bland andra. (ur programförklaringen)
**
Redan för fem år sedan skrev jag (bloggen ”Jihad i Malmö” om de nära
kopplingarna mellan Muslimska Brödraskapet och socialdemokraterna. Och de har inte försvagats sedan dess, tvärtom.
”Socialdemokraternas oheliga röstfiske”(SVT)
**
Vad vill då Brödraskapet ?
Den lilla tynande ”kristna” Broderskapsrörelsen fick uppdraget att fungera som kontaktlänk mellan partiet och Muslimska Brödraskapet. Nu får man alltmera intrycket att de kristna bröderna ätits upp av de muslimska bröderna... Och islamismen har fått en etablerad stämma i Sverige, grattis ! Alltihop finansierat av skatte-betalarna.
**
Den nya tidningen är ju en briljant idé. Stora Partiet finansierar några provnummer och köper några tusen stödprenumerationer via partiorganisationen. Sedan tar det finurliga presstödet över och finansierar Brödraskapets röst i all evighet.....