august 25, 2010

Syftet är att sudda ut....

Här kommer åter en gammal insändare, tydligen med det syfte att sudda ut problemen omkring invandringen:


Invandrarbladet ”Sesam” skriver den 10. januari 2001, att myndigheterna har en falsk bild av somalierna, när socialstyrelsen menar, att 5000 unga somaliska kvinnor i Sverige riskerar att bli omskurna. 3 antropologer har frågat 30 somalier i Lund om deras syn på kvinnlig omskärelse, och enligt dom tyckte endast en kvinna att det var bra, medan männen var emot det. En somalier i Integrationsverket förklarar, att ”det viktigaste skälet till att somalierna (i Sverige) inte stöder traditionen är att det strider mot islam. Somalier är mycket mer medvetna om islam nu för tiden”.

Att det strider mot islam är inte sant. Bruket att omskära flickor är en gammal förislamisk tradition utbrett i vissa delar av Afrika. Den motsäges inte i Koranen och rent ideologisk svarar den mycket bra till islams kvinnoförtryck. Några muslimska rättslärda är positivt inställda till kvinnlig omskärelse fast denna stympning kan åstadkomma hemska konsekvenser och förblödning.

Ganska oavhängigt av vad de 3 antropologer menar att de kommit fram till, så är de 5000 somaliska flickorna fortfarande i riskzonen. Själv bestämmer de som flickor ingenting, och att några somaliska män uttalar att de är emot kvinnlig omskärelse har ingen betydelse, för som vi såg från liknande problem i Norge, får muslimerna gärna ljuga inför de vantrogna i såna saker. En islamexpert vid Lunds universitet Leif Stenberg förklarar också, att han finner rapporten naiv, eftersom erfarenheten från andra europeiska länder säger något annat.

G.


Allt klar i Indonesien till stympning av de kvinnliga könsorganen på flickorna i väntrummet.