december 25, 2016

Rörande islam -debatt i Svenska Dagbladet 22/12


För invandringen visste vi vanliga  människor stort sett inget som hälst om islam och koranen, men nu har vi i åtskilliga år iakttagit muhammedaneres beteende på nära håll och hört om begrepp som taquia (den av Allah omtyckte lögnen emot icke-muslimer), hedersmord, balkonghoppare, självmordsbombare, terrorister, rånare, kvinnomisshandlare etc. etc.  Vi har hört och sett och konkluderad…

Olaf Gerlach Hansen, tidigare chef för det under det danska Utrikesdepartementet hörande Center för Kultur och Utveckling (CKU), beskrev den 13. Juni 2005 vid en konferens i Rabat* i Marocko, hur man skulle förverkliga de på 70-talet avgivna (läs: avpressade) EU-löften till de arabiska länderna. Med andra ord: Hur man skulle påtvinga de europeiska befolkningar att acceptera och underkasta sig islam och realisera EU-politikernas och arabländernas drömmar om ett Eurabia – till fördel för storfinansens industri- och handelsplaner. 

Som ett initiativ till dessa Gerlachs förslag skulle der i Köpenhamn och flera provinsstäder samt i Helsingborg visas propaganda-utställnigar eller uppträdande o.l. om islam. Det var året efter Muhammedteckningarna, og det framkom bl.a. ett fredsprojekt i ett samarbete  mellan dett svenska studieförbundet, "Sensus" och dett islamiska studieförbundet "Ibn Rushed" under namn av "Fredsagenterna". De skulle motarbete dett dåliga intrycket, vi kanske hade fåt, som man kallade "islamofobi"
.
Fredsprojektet hade ett budget på 1,5 millioner sv. kr.  Pengarna kom från Sveriges Ungdomsstyrelse (250.000), Folke Bernadotte Akademin (300.000) och Almänna arvsfonden (870.000).

Från 2005 till 2007 har de utbildat etthundratal unga muslimska mellan 16 och 25 år till ”fredsagenter”. Dessa skall utbilda flera ”fredsagenter” och liksom missionärer sprida en fredens bild av islam genom studiecirklar och – viktigast – i skolarna till de försvarslösa skoleleverna!!! Dessutom skall man ge ut en ”handbok i islamisk fredskultur” (sic!).
Målet är att bilda en aktiv islamisk fredsrörelse, som kan samarbeta med kristna fredsrörelser, främst i Sverige, sedan inom EU och i resten av världen, vilket näppe undrar någon. Ett par av dessa fredsagenter uppträdde i Almedalen på Gotland under den traditionella politikervecka i juli 2007 (och kanske efterföljande år?)

Som planerad (och nämnd i Festivaltidningen från utställningen ”Images of the Middleeast” hösten 2006) har man skickad unga - båda konstnärer, journalister och ”fredsagenter” – till Mellanöstern för vidare instruktion. Sålunda har en grupp unga svenska muslimer i början av 2007 tagit del i ett ”fredspilotkurs” på Anna Lindh Fondens Institut i Alexandria (som en del av ”Barcelonaprocessens”* projekt).
Man var smickrad av att skulle ”träffa så stora namn därnere”. (Herregud, just tom smicker för den jämna mannen på golvet är ett känt vapen!). Vem var de ”stora namnen”? Tidigare vapeninspektör Han Blix, en egyptisk mufti och religionsministern… Och man hade arrangerad många föreläsningar på Al Azbar-Universitetet i Cairo, sade den svenska ledaren på Anna Lindh Institutet, Jan Henningsson.