december 02, 2016

Kampfly? Hvorfor?


Vort forsvar kræver nye tanker - ikke nye penge
af civilingeniør Torben Caroc

Nedenstående er tænkt som læserbrev. Jeg håber at I kan bruge det og sender venlig hilsen
civ ing  Torben Cároc
t.caroc@yahoo.com
Trunnevangen 9, 3 tv
Charlottenlund
tlf 2747-8035

Vort forsvar kræver nye tanker - ikke nye penge
For nogen tid siden haste-vedtog folketinget milliarddyrt indkøb af kampfly. Hvorfor ?
Vi taler jo ikke længere om fjender med millionstore hære, fly, kampvogne, u-både og andet isenkram. Nej, det der truer danskerne er terrorister med billige bombebælter og/eller lette skydevåben, samt almindelige slagterknive. Disse terrorister/psykopater formerer sig som et svamperodnet, mycelium, eller som kræftmetastaser. Trænger ind overalt og er meget svære at få øje på.

Bekæmpelse af den slags har intet at gøre med traditionelt forsvar, men med politi og måske hjemmeværn. Vi havde før i tiden et begreb som hed gendarm, efter fransk gens d'armes, "mænd under våben". Bevæbnet med let gevær, karabin, og bl. a. brugt til grænsebevogtning. I dag behøves desuden biler, maskinpistoler, overvågningsudstyr.

Vi behøver genopfinde gendarmerne. Til brug i hele Danmark, bl. a. for at bremse dannelse af lovløse områder. Rekruttering kunne ske ved genaktivering af almindelig værnepligt/forsvarspligt. Enhver ung dansker m/k kunne meget vel bruge et års tid af sin ungdom på oplæring og arbejde i dette gendarmkorps. Nøjagtigt som den klassiske værnepligt, kun med den forskel at uddannelsen er mere politilignende end militær. Udover våbenbrug i og udenfor byer, burde den indeholde afsnit om gerillakrig og sabotage, samt psykologisk krigsførelse og desinformation. Disse midler bruges nemlig flittigt af Danmarks modstandere.

Unge mennesker med dansk statsborgerskab - men med ikke-dansk baggrund - indkaldes ligesom danske unge, men de udfører opgaver uden våben, lignende civilforsvarets. Mange unge har tid til at tage et sabbatsår inden studierne. Så kunne man godt kræve 6 -12 måneders værnepligt.
Værnepligten kunne kræves gennemført senest ved 20 års alder. For at undgå pjæk, kunne den som gør sig usynlig, få sit statsborgerskab suspenderet og mister i den periode (til militæruddannelsen så faktisk gennemføres) stemmeret og sociale goder i Danmark.
Ligesom ethvert andet kvalificeret arbejde, kræver gendarmtjeneste efteruddannelse. Herunder en vis fysisk træning. Det kunne så gøres på nogle uger f.eks. hvert andet år.
Et gendarmkorps skulle naturligvis arbejde tæt sammen med politiet og PET. Finansiering af gendarmerne kunne ske ved at reducere indkøb af avancerede våbensystemer, såsom kampfly.

Engang var der jo for øvrigt generel værnepligt i Danmark. Unge mænd fik obligatorisk et års tid med våbenøvelser og træning i at klare sig under primitive forhold. Når farer truede vort land, modtog de allerede uddannede, men hjemsendte, soldater et brev med besked om mobilisering og ordre om at indfinde sig på kasernen. I dag er den slags passé. Man giver ikke ordrer, men venter på at soldater melder sig frivilligt og mod betaling.

Det gør de allerfleste dog kun efter at være udsat for personlig livsfare - eller at have mistet pårørende som offer for galninge. Selvom frivillighed er fint, så ville det måske i virkeligheden være mere skånsomt at myndighederne indkaldte folk per brev end at hver enkelt skulle lide personlig skade før han meldte sig i forsvaret.

______________________________________________________________________________

Spydpigens kommentar:

Det lyder ikke tosset, og det ligger tilsyneladende tæt op af det, som den schweiziske stat udsendte o. 1970 til alle landets indbyggere for at informere dem om "den anden form for krig" ("die zweite Form des Krieges"), den form som vi faktisk står i til Knæene uden at fatte det rigtigt. "Fjenden" skal overtage vore territorier på en sindrig måde uden brug af krigs-isenkram. Krigen er camoufleret,

"Ved denne form for krig kan imidlertid selv et lille folk hævde sig over for en stor modstander. Det er ikke tal og materiel, som er udslagsgivende, men årvågenhed og indre modstandskraft".