december 06, 2016

Et farvel til Mogens Camre


En stridsmand har lagt sværdet

Mogens Camre er afgået ved døden. Han led af en frygtelig sygdom: Amyotrophic Lateral Sclerosis. Mogens Camre var en ægte stridsmand, der levede efter de gamle frihedskæmperes principper. Han stred for sit fædreland imod islamiseringen.

Camre var undertiden meget skarp i mælet, når han forsøgte at forklare alle de sløve mennesker, der efter hans mening burde kunne se, at den uhæmmede, islamiske indvandring til vort lille land ville blive Danmarks endeligt. I skrift og tale lagde han ikke fingrene imellem og pegede på, at uduelige politikere bare så passivt til, medens islam undergravede det danske samfund. Camre var så skarp i sin kritik, at han af og til overskred nogle grænser for, hvad man må mene og sige i dette land. Det kostede måske en eller anden form for straf, men det rørte ham ikke. Han forblev trofast i sin bedømmelse af Danmarks situation og fortsatte sin klare tale til glæde for alle de umælende.

Mogens Camre var en oratorisk begavelse, et anstændigt menneske, en ægte og modig frihedskæmper, som vi aldrig vil glemme. Vi har alt for få af hans slags.

Erik Troldhuus