december 23, 2016

Voldtægtsoffer skal offre sig

Havde jeg (Gertrud) ikke hørt tilsvarende historier fra andre muhammedanske lande, så havde jeg ikke troet på dette eet eneste øjeblik. Hvordan er det bare muligt at ville redde forbryderen fra straf ved at offret offrer sig .....?

Autoriseret ægteskab 
voldtægtsmand og 13-årigt pigebarn
Adriana Bolchini – Lisistrata

Italien er blevet et koloniland. Vi har mistet den nationale suverænitet, og vi udsteder ingen mønt. Det er EU og BCE som styrer; vi er ikke mere medborgere, men undersåtter uden rettigheder. Kun pligterne er tilbage til os.

Fra Tunisien hører vi om ægteskab mellem en voldstægtsmand og hans 13-årige offer den 14. december 2016:
Den tunesiske Minister for Familierelationer har krævet annullering af en retsbeslutning fornylig, som stadfæstede ægteskab mellem en voldtægtsmand og hans 13-årige offer.  

Amnesty International
Det gjorde han igennem et kommunikè, hvor han giver udtryk for sin bekymring efter at have hørt om den forholdsregel, som domstolen af første grad i Kef* har taget, som netop har autoriseret ægteskab mellet 13-årigt offer og hendes overfaldsmand med henvisning til reglerne i artikel 227 en gang til i den tunesiske straffelov, som siger, at "ægteskab mellem en voldtægtsmand og hans offer ophæver forbrydelsen og dommens effekter."  En regel som flere gange har været genstand for kritik også fra internationale organisationer som Amnesty International i forsvar for menneskeretttighederne.

Den tunesiske minister bekræfter at han er gået ind i denne sag "med det formål at fremhæve den større interessse fremfor den mindre ved at påberåbe sig artikel 20 i loven om beskyttelse af barndommen.

Ministeren for Tunisiens Kvinder præciserer videre at han gennem sit og andre ministerier bestræber sig på at "tilbyde offeret den nødvendige psykologhjælp og lægehjælp og hjælpe familien med det formål at garantere dens sociale integration". Ministeren opfordrer desuden parlamentet at fremskynde godkendelse af loven imod vold og mishandling af kvinderne og for ligesilling af kønnene, som man længe har ventet på at skulle diskutere   og stemme om. Den består af 43 artikler fordelt på 5 kapitler og sigter på at sætte vigtige ting i gang for at bekæpe enhver form for vold og magtmisbrug mod køn. Reglen skal garantere kvinden respekt og værdighed og sikre ligestiling mellem kønnene, garanteret af grundloven0 ved en global tilnærmelse, baseret på forebyggelse, straf af de skyldige og beskyttelse af offrene. Loven sigter også på at afskaffe enhver form for ulighed mellem kønnene på arbejdspladsen.

Sammanslutningen af kvinder og borgere har i dag  kundgjort en aktionsdag imod den beslutning, som dommeren i Kef har taget (Nyhedsburauet ANSA - via redaktionen af den italienske blog "lisistrata".

*) Kef er det franske navn på den arabiske by al-Kaf i Tunesien, hovedsædet for guvernørstyret