december 13, 2016

HØJESTERET IMOD EU-DOMSTOLEN


En skelsættende og vigtig dom i Højesteret fastslår, at dansk lov står over internationale konventioner. 
Af: Ole Hasselbalch
I mange år har der været en konflikt mellem EU-jublernes og EU-skeptikernes opfattelse af, hvilken kompetence EU-Domstolen har på dansk grund.
I de fakta, Den Danske Forening har lagt ud på sin hjemmeside hedder det:
”Hvis en konvention ikke af Folketinget er ophøjet til dansk lov, kan domstolene altså godt nok lade sig inspirere af den, men de er ikke bundet af den som af de love, Folketinget vedtager, og vedtager Folketinget i en lov klart noget andet, end den tiltrådte konvention tilsiger, er det loven og ikke konventionens regler, der gælder. Såfremt Folketinget på et tidspunkt beslutter, at der skal gælde noget andet på dansk grund, end en tiltrådt konvention tilsiger, er det også det aktuelle folketingsflertals bestemmelse, der er afgørende, ikke konventionen. Det nævnte gælder også mht. de regler, vi har valgt at underkaste os ved loven om Danmarks tiltrædelse af EU.”
Højesteret har nu givet dette synspunkt ret og EU-jublerne uret.
Screen_Shot_2016-12-06_at_17.31.15.png